Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud och Ljus Gåvsta vt-20

Skapad 2019-12-08 17:31 i Gåvsta skola Uppsala
Grundskola 9 Fysik
Ljuset från solen är märkligt! Det syns inte men ändå ger det färger och former på allt vi ser. I det här avsnittet får du lära dig mer om vad ljus och ljud är och även hur det används av oss människor på olika sätt t.ex. ultraljud - för att undersöka kroppen, fiberoptik - i bredband, laser - för olika operationer.

Innehåll

Konkreta Mål

 • Beskriva hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Beskriva ljudets egenskaper.
 • Beskriva hur ljuset breder ut sig, reflekteras och bryts i vardagliga sammanhang. Beskriva ljusets egenskaper.
 • Använda begrepp för att beskriva och förklara fenomen som har med ljud och ljus att göra.
 • Planera, utföra och utvärdera försök och laborationer.
 • Resonera kring vilken betydelse kunskaper om ljud och ljus har för våra levnadsvillkor.

Det här kommer att bedömas

Prov

Läxförhör begrepp

Planera undersökning

Laborationer, Genomförande och Laborationsrapport

Uppgift, Jämförelse av olika tekniker

Uppgifter

 • Rest Ljud och ljus prov

 • Uppgift - Jämförelse mellan tekniker

 • Planera en undersökning, cykelbelysning

 • Undersökning av ljudets hastighet

 • Läxförhör begrepp ljud och ljus

 • Prov ljud och ljus

Matriser

Fy
Ljud och Ljus

E
C
A
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Planering cykellyse
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
Laborationer
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resultat, modeller & teorier
Rapportdiskussion: Ljudets hastighet
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Resultat, rimlighet & förbättring
Rapportdiskussion: Ljudets hastighet
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Läxförhör begrepp Prov fråga 1, 2, 3, 4
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Fysikaliska samband i vardagsliv & samhälle
Prov fråga 5, 6, 7 Uppgift: Jämförelse olika tekniker
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Fysikaliska modeller, partiklar & strålning
Prov fråga 8 Uppgift: Jämförelse olika tekniker
Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning
Eleven använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.
Upptäckter och deras betydelse
Prov fråga 9,10 Uppgift: Jämförelse olika tekniker
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: