Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det periodiska systemet och elektrokemi

Skapad 2019-12-08 17:37 i Gottsundaskolan Uppsala
Grundskola 9 Kemi
Under Åk9 kommer vi titta närmare på det periodiska systemet och reda ut varför de olika grundämnena är placerade så som de är. Efter att ha bekantat oss med de olika ämnena och hur de kan binda till varandra, så avslutar vi med elektrokemi. Det vill säga hur elektroner rör sig från ett ämne till ett annat, och hur vi kan använda oss av detta för att till exempel lagra energi i batterier.

Innehåll

Periodiska systemet

Det periodiska systemet är uppdelat i lodräta grupper (kolumner) beroende på hur många elektroner grundämnena har i sitt yttersta skal. Detta stämmer för alla ämnen utom övergångsmetallerna, de ämnen som befinner sig i ”mitten” av det periodiska systemet.

Övergångsmetallerna kan reagera med andra ämnen på olika sätt, som om de hade olika antal elektroner i sitt yttersta skal.

Det periodiska systemet är också uppdelat i vågräta perioder (rader) beroende på hur många elektronskal varje ämne har. Inga undantag.

Efter kursmomentet är det bra att vara bekant med dessa begrepp:

·       Alkalimetaller

·       Halogener

·       Ädelgaser

·       Ädelgasstruktur

·       Valenselektroner

·       Atomens delar, protoner, neutroner och elektroner

·       Joner

·       Jonbindningar

·       Molekylbindningar

·       Metallbindningar

·       ”oktettregeln”

 

Elektrokemi

Metalliska grundämnen kan rangordnas efter sin förmåga att avge eller ta upp elektroner när de kommer i kontakt med varandra.

På det sättet kan metaller beskrivas som oädla (ger ifrån sig elektroner) och ädla (tar upp elektroner).

Kombinerat med att elektricitet är elektroner i rörelse så kan vi skapa ström, ett flöde av elektroner, genom vissa specifika förberedelser.

 

Efter kursmomentet är det bra att vara bekant med dessa begrepp:

·       Oädla och ädla metaller

·       Spänningsserien

·       Elektroners väg från oädla till ädla metaller

·       Batterier och galvaniska element

·       Kunna beskriva Daniells galvaniska element

·       Kunna beskriva hur ett citronbatteri fungerar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.
  Ke  7-9
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: