Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA- Testa teknik

Skapad 2019-12-08 18:17 i Enbacka skola Säter
NTA-tema i teknik för årskurs 1-3. I Testa teknik ges eleverna möjlighet att upptäcka och undersöka smarta tekniska lösningar i sin närmiljö, att jämföra likheter och skillnader i olika lösningar på liknande problem, men också göra egna konstruktioner.
Grundskola 1 – 3 Teknik
NTA-tema i teknik för årskurs 1-3. I Testa teknik ges eleverna möjlighet att upptäcka och undersöka smarta tekniska lösningar i sin närmiljö, att jämföra likheter och skillnader i olika lösningar på liknande problem, men också göra egna konstruktioner.

Innehåll

Vi arbetar med:

- att undersöka och beskriva enkla tekniska lösningar

- att sortera och jämföra olika föremål 

- att konstruera ett bärhandtag eller ett grytunderlägg

- olika enkla tekniska lösningar utifrån funktion och ändamålsenlighet

- använda olika tekniska hjälpmedel tex. sax, griptänger, vattenpass.

 

Uppdrag 1: Skydda sak och skydda person. I uppdraget ingår tre undersökningar som alla handlar om att undersöka och beskriva enkla tekniska lösningar och vanliga material. Eleverna får sortera artefakter i grupper efter egenskaper, beskriva en artefakt så noga att kamraterna kan känna igen den, samt fundera på vilka material olika artefakter kan tillverkas av.

Uppdrag 2: Vi konstruerar skydd. I uppdraget ingår två konstruktionsuppgifter. I den första börjar eleverna med att planera ett bärhandtag. I nästa börjar de med att göra en kravspecifikation för ett grytunderlägg som de sedan får designa.

Uppdrag 3: Sätta fast och ta loss. I uppdraget ingår sex undersökningar som alla handlar om att fundera över enkla tekniska lösningar utifrån funktion och ändamålsenlighet. Eleverna får sortera artefakter i grupper efter likheter och skillnader, hur de används och vilken egenskap som är viktigast. De får också beskriva artefakters egenskaper och fundera på deras ändamålsenlighet.

Uppdrag 4: Lodrätt, vågrätt och vinkelrätt. I uppdraget ingår fem undersökningar som handlar om att använda tekniska hjälpmedel. Dessa är lodlina, 3 olika typer av vattenpass samt en vinkelhake.

Uppdrag 5: Hjälpmedel. I uppdraget ingår fem undersökningar av olika hjälpmedel. Dessa är nålpåträ­dare, saxar, öppnare, griptänger och osthyvlar. Eleverna gör systematiska undersökningar av artefakterna, reflekterar över behovet av hjälpmedel samt resonerar kring lösningarnas för- och nackdelar.

På vilket sätt? Hur?

 • genomgångar
 • film
 • pararbeten
 • gemensamma diskussioner
 • praktiskt arbete och enkla konstruktioner.
 • förutsäga och jämföra resultat.
 • dokumentation av undersökningar, konstruktioner och resultat.

Bedömning:

Du kan genomföra mycket enkla teknik- och konstruktionsarbeten.

Du gör enkla dokumentationer av arbetet.

Du kan föra enkla resonemang kring vardagsteknik.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.
  Tk  1-3

Matriser

Tk
Teknik åk 3 (NTA)

1
2
3
Vardagliga föremål
 • Tk  E 6
Kan med hjälp av lärare undersöka hur några vanliga föremål är uppbyggda och fungerar.
Kan undersöka hur några vanliga föremål är uppbyggda och fungerar.
Kan undersöka hur några vanliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras.
Konstruktioner/Ritningar
 • Tk  E 6
Kan med hjälp av lärare ge exempel på en konstruktion/ritning i min vardag.
Kan ge exempel på en konstruktion/ritning i min vardag.
Kan berätta hur den är uppbyggd och vilket material den är gjord av.
Dokumentation
 • Tk  E 6
Kan med hjälp av lärare göra enkla dokumentationer.
Kan göra enkla dokumentationer.
Kan göra enkla dokumentationer av arbetet med skisser eller bilder.
Teknikutveckling
 • Tk  E 6
Kan med hjälp av lärare berätta om några vardagliga föremål som har förändrats över tid.
Kan berätta om några vardagliga föremål som har förändrats över tid.
Kan beskriva hur och varför några vardagliga föremål har förändrats under tid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: