Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MIN NÄRMILJÖ Vt-20

Skapad 2019-12-08 19:27 i Tullbroskolan sär Falkenberg
Hur ser samhället ut i min närhet och vilka samhällsfunktioner behöver jag i min vardag?
Grundsärskola 6 – 9 Kommunikation Verklighetsuppfattning Vardagsaktiviteter
Du kommer att utveckla dina kunskaper om din närmiljö genom att orientera dig i närmiljön, möta olika samhällsfunktioner och fritidsaktiviteter som finns i Falkenbergs kommun och känna till hur de fungerar.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma din förmåga att delta i:

 *  att hitta och tolka olika former av information från olika källor.

 *  olika resonemang kring verksamheter i samhället och dess funktion.

 * att planera och genomföra aktiviteter i närmiljön

Undervisning och arbetsformer

Planering Tema Min närmiljö

 1. Här bor jag... (tar bilder på mitt hus och den närmaste miljön. Skriver ut bilderna och skriver text till bilderna.) 
 2. Karta över Falkenbergs kommun.(Vi gör en karta och sätter ut bilder där jag och mina klasskamrater bor.)
 1. Att åka buss ( Vi åker en kortare tur med lokalbussen)
 1. Trafikregler (Vi lär oss enklare vägmärken, övergångsställe, cykelbana m.m)
 1. Samhällsfunktioner (Vi besöker bibliotek, bank, affärer, frisör, apotek, vårdcentral, räddningstjänst, polis mm)
 1. Fritids- kulturutbud. (Vi besöker bad, bio, teater, museet, bowling m.m)
Vi använder vår iPad för att ta bilder, skriva texter och dokumentera.
 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • söka information från olika källor, och
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  VAA
 • undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,
  VAA
 • ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i affären eller med digitala verktyg.
  KOM  1-9
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  1-9
 • Information i vardagssituationer, till exempel scheman, symboler och instruktioner såväl med som utan digitala verktyg.
  KOM  1-9
 • Närmiljön och dess historia, kulturarv, traditioner och högtider.
  VAA  1-9
 • Samhällsfunktioner och samhällsservice. Metoder för att söka information såväl med som utan digitala verktyg
  VAA  1-9
 • Utbildningsvägar, yrken och verksamheter i samhället samt entreprenörskap.
  VAA  1-9
 • Regler och lagar med betydelse för eleven. Trafikregler och säkert beteende i trafiken.
  VAA  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
  VAA  1-9
 • Avstånd, riktning, riktmärken och kännemärken och hur de används vid förflyttning.
  VEU  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända och vad som har hänt.
  KOM   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  KOM   9
 • Eleven kan delta i att orientera sig i närmiljön genom att visa igenkännande och samspela.
  VAA   9
 • Eleven reagerar igenkännande i bekanta miljöer och visar förväntan inför händelser.
  VEU   9
 • Eleven kan delta i kommunikation om orsak och verkan och i att använda metoder och strategier för att påverka och lösa situationer i vardagen.
  VEU   9
 • Dessutom deltar eleven i kommunikation om hur olika val och handlingar påverkar naturen och om hur risker i närmiljön kan undvikas.
  VEU   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VEU   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: