Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 4

Skapad 2019-12-08 19:57 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Pedagogisk planering för engelskundervisningen i åk 4.
Grundskola 4 Engelska
"Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva." Lgr11

Innehåll

Syfte med undervisningen - att utveckla förmågor

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • förstå innehållet
 • tolka innehållet
 • anpassa språket
 • reflektera över samhällsfrågor
 • kommunicera i tal och skrift
 • använda språkliga strategier
 • formulera sig i tal och skrift.

Centralt innehåll

Undervisningens centrala innehåll handlar om kommunikation, om att lyssna och läsa samt om att tala, skriva och samtala.

Så här kommer vi att arbeta

Stor vikt läggs på att eleverna ska vara aktiva och tala mycket. Eleverna får öva på att tala, skriva, lyssna och läsa. De får skriva om sig själva, lyssna på hörövningar, läsa texter och svara på frågor samt prata om vardagliga företeelser. De dramatiserar och lär sig ramsor och sånger.

Vi utgår från läromedlet Champ 4. Eleverna får bl.a. gå på maskerad, simma med hajar och mycket annat. I vart femte kapitel repeterar vi grammatik, ord och fraser. Vi lär oss olika strategier eller knep för att göra oss förstådda när vi talar, skriver, lyssnar och läser.

Vi kommer även öva med ett material som heter Tommy tales. Här får eleverna öva bland annat läsförståelse och grammatik.

Vi tittar på den brittisk serien Muzzy in Gondoland och lär oss nya ord och grammatik. Ännu mer grammatik lär vi oss och övar när vi tittar på UR-serien The Grammar Company.

Vi repeterar och tränar digitalt på allt vi lär oss på bl a Elevspel och Bingel.

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att

 • förstå vad någon säger

 • uttrycka dig så andra förstår

 • samtala

 • läsa och förstå

 • skriva så att andra förstå.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska åk 4 Lgr11

Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Skriva
Skriva så att andra förstår.
Du skriver enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du skriver enkelt och relativt tydligt med en viss röd tråd.
Du skriver enkelt och relativt sammanhängande med en röd tråd samt i någon mån anpassat till syftet.
Tala
Uttrycka dig så att andra förstår.
Du berättar enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du berättar och beskriver enkelt och relativt tydligt.
Du berättar och beskriver enkelt och relativt sammanhängande.
Samtala
Använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.
Du deltar i enkla samtal, t ex dialoger.
Du deltar i samtal.
Du bidrar till att föra samtal framåt.
Läsa och förstå
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter.
Du läser och visar att du förstår det mest väsentliga innehållet i enkla texter.
Du läser och visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar vissa detaljer i enkla texter.
Du läser och visar att du förstår såväl helheten som väsentliga detaljer i enkla texter inom olika genrer.
Lyssna och förstå
Förstå och tolka innehållet i talad engelska.
Du lyssnar och visar att du förstår väsentliga delar av innehållet i tydligt talad enkel engelska.
Du lyssnar och visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar vissa detaljer i tydligt talad engelska.
Du lyssnar och visar att du förstår helheten och väsentliga detaljer i tydligt talad engelska.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: