Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hier kommt die Zukunft! ht 2019

Skapad 2019-12-08 20:20 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Kort beskrivning av arbetsområdet
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Hier kommt die Zukunft!

Innehåll

 

Beskrivning av arbetsområdet:

- muntligt och skriftligt arbete, skriva text

- kunna jämföra med egna erfarenheter

- förstå tal, hörförståelse, och text, läsförståelse

 

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

 hur väl du kan göra jämförelser och kommentera företeelser i vardagssituationer i samtiden och en tänkt framtid där språket används.

hur väl du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar i brevet till framtiden.

hur väl du kan uttrycka dig enkelt och begripligt i med fraser och meningar ett samtal

hur väl du kan förstå tydligt tal och enkel text som handlar om framtiden (hör- och läsförståelse).

 

 

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

 Vi arbetar med området v 45–02. Löpande bedömning. Se "Mina studier".

Matriser

M2
Hier kommt die Zukunft!

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
Kunna jämföra med egna erfarenheter och kunskaper
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
... formulera sig och kommunicera i tal och skrift, ... att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och ...
Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
Skriva brev till framtiden
I muntlig och skriftlig interaktion (brevet) kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion (brev) kan du uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion (brev) kan du uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
... formulera sig och kommunicera i tal och skrift, ... att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och ...
Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal. Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
Telefonsamtal
I muntlig och skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
... förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
Förstå tal och skriven text
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen (framtiden).
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen (framtiden).
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen (framtiden).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: