Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veckans bok

Skapad 2019-12-09 07:27 i Förskolan Granen Östhammar
Förskola
Vi ska under ht -19 vt -20 arbeta med temat "veckansbok". Detta gör vi för att uppmuntra till mer bokläsning bland barnen.

Innehåll

Syfte:

Syftet är att väcka barnens läslust och intresse för olika sorters böcker samt att skapa nyfikenhet kring bilder, läsning och skrift hos barnen.

 

Mål:

Att ge barnen en  större ordförståelse samt väcka ett intresse för läsandet. Att stärka barnens självförtroende genom att de får presentera sin bok och berätta om den inför barngruppen.

Att genom detta skapa en delaktighet och ett samarbete mellan förskolan och barn-vårdnadshavare.

 

Metod:

Vi informerar vårdnadshavare om vårt tema på veckobrevet och föräldramötet. Barnen introduceras i detta på vår samling.

Vi har en speciell bokpåse som ett barn får ta med hem och lägga sin favoritbok/tidning i. I denna påse finns även en lapp med instruktioner om vad "veckansbok" handlar om och våra mål med detta.

Barnet får sedan presentera sin bok på samlingen inför barngruppen och då ställer vi även lite frågor om boken. Sedan läser vi boken på vilan och även vid fler tillfällen under veckan så att alla blir delaktiga.

Vi gör sedan små aktiviteter som så som skapande, lekar mm kring boken.

Vi presenterar boken på utvald plats i hallen så att alla kan se veckans bok.

Det finns också möjlighet att välja en favorit bok på förskolan som veckansbok.

 

Dokumentation:

Dokumentationen kommer ske löpande på plats på avdelningen. Vi använder oss även av Unikum för att visa vårdnadshavarna.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: