Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Staden

Skapad 2019-12-09 07:49 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Geografi
Här används staden för att beskriva kulturlandskapet, dess förändring över tid. Alla har någon koppling till stadsrummet.

Innehåll

Genom att arbeta med staden kan vi sätta den svenska utvecklingen i relation till utvecklingen i andra världsdelar och regioner. Ges även tillfälle att fundera över hur framtiden kommer att gestalta sig. Läroplanen trycker också på att eleven ska analysera hot, risker och sårbarhet vilket ges möjlighet till i momentet. 
Vi arbetar med staden utifrån lärobokens kapitel 11, samt några  arbetsuppgifter. Området avslutas med en gruppuppgift om turistmål, som redovisas på valfritt sätt.

Resursmapp till arbetsuppgifter mm

Uppgifter

  • Turistmål

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Jordens naturgeografiska och geologiska byggnad, utveckling och förändring över tid och rum. Processer i mark, vatten och luft, hur de samverkar och ger upphov till varierande naturlandskap på jorden samt hur och varför de förändras över tid. Människans användning och omvandling av naturlandskapet och utveckling av olika kulturlandskap över tid. Analys av naturliga hot, risker och samhällets sårbarhet.
    Geo  -
  • Människans behov av naturresurser över tid. Resurstillgångar och resursernas ojämna fördelning samt konsekvenser av samhällets resursanvändning. Samband mellan odlingsbar mark, livsmedelsproduktion, politisk ekologi och lokal utveckling. Energiomställning, förnybara energitillgångar och ny teknik samt lokal, regional och global samhällsutveckling.
    Geo  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: