Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dramatik

Skapad 2019-12-09 08:49 i _Gemensamt Gymnasiet/VUX Halmstad Halmstad
Digilär "om Drama" och August Strindbergs pjäs Fröken Julie
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Vad är en pjäs? Har du sett någon pjäs? Kanske skulle du vilja vara med i en? I detta moment ska du få lära dig mer om pjäser. Du kommer dessutom att få öva på muntliga framträdanden och använda dina skrivkunskaper. Du ska också få läsa om några pjäsförfattare.

Innehåll

Arbetssätt

I det här arbetsmomentet ska du få arbeta med texttypen pjäs. Du kommer att få  lära dig vad ett teaterframträdande innebär, lyssna på, läsa och sammanfatta en pjäs. Du kommer att få träna på att skriva manus och göra muntliga uppträdanden. Du kommer att få träna på att göra textanalyser bortom raderna.

Du kommer dessutom att få skriva ett kort drama. I skrivövningarna kommer du att få utveckla ditt ordförråd och använda grammatik och stavningsregler i svenska. Det kommer även att tränas i att samarbeta med andra elever samt att agera på en "scen" inför publik.

 

 

 Jag kommer att bedöma din förmåga till att:

MUNTLIGT BERÄTTANDE

- Kunna tala, agera och berätta inför en grupp så att innehållet blir tydligt.

LYSSNA

-Kunna använda lässtrategier: förförståelse och underförstådda budskap

LÄSA

-Kunna läsa skönlitteratur med flyt:pjäser

- Kunna läsa och berätta om några författare

-Kunna presentera texter i olika skapande former så att textens budskap blir tydligt: drama för scenen

-Kunna analysera och formulera egna tankar om textens innehåll: person- och miljöanalys

SKRIVA

-Kunna skriva texter med ett tydligt innehåll: scen i en pjäs

-Kunna använda regler för språkriktighet: grammatik och stavningsregler

-Kunna skriva texter med språklig variation: använda ett varierat ordförråd

TALA

-Kunna tala inför en grupp så att innehållet blir levande och tydligt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Meningsbyggnad på svenska i jämförelse med elevens modersmål samt hur orsakssamband kan formuleras genom olika typer av bisatser.
  SvA  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.
  SvA  7-9
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  SvA  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  SvA  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla författare och deras verk samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  SvA  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: