Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikskapande med hjälp av digitala verktyg vt 2021

Skapad 2019-12-09 09:19 i Långsjöskolan Norrtälje
En planering för arbete med låtskapande med hjälp av digitala hjälpmedel på högstadiet.
Grundskola 7 – 9 Musik
Under veckorna 10-13 ska vi arbeta med att skapa en låt med hjälp av Garageband. Du kan välja att bygga låten med ackord eller med loopar som du sätter ihop till en låt.

Innehåll

Arbetsområde

Du får arbeta med det digitala musikskaparprogrammet Garageband.Du ska göra en låt som består av de musikaliska byggstenarna vers, refräng samt ha ett intro, mellanspel och ett outro. Du bestämmer själv hur din struktur i låten ska se ut.

När låten är klar ska den omarbetas så att den blir ännu bättre än den första versionen.

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet:

Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.

Centralt innehåll inom arbetsområdet:

Undervisning (arbetsformer och lärande)

Du arbetar enskilt med ditt musikaliska skapande där du prövar och omprövar din komposition. När kompositionen är färdig kan du göra en text till. Om du vill kan du göra dessa båda saker parallellt, det bestämmer du själv.

När allt är klart ska du ihop med en eller flera kamrater utvärdera varandras låtar och ge konstruktiva tips på hur var och ens låt kan förbättras.

 

Bedömningar

Du bedöms utifrån hur du har använt de olika musikaliska byggstenarna när du format din musikaliska komposition utifrån dina egna idéer. Du kommer även att bedömas på hur du lyckats få ihop dina harmonier genom de ackordföljder du valt samt hur mycket du har prövat och omprövat i din komposition.

Då du ger kommentarer till din/a kamrat/er bedöms du på hur väl du ger tips om förbättringar till din/a kamrat/er.

Uppgifter

 • Egen låt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  Mu  4-6
 • Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.
  Mu  7-9
 • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
  Mu  7-9
 • Hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck i olika genrer.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9
 • Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
  Mu  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.
  Mu  A 9
 • Eleven kan även ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
  Mu  A 9
 • Eleven kan även ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
  Mu  A 9

Matriser

Mu
Digitalt musikskapande

Musikskapande

Underlag saknas
F
E
D
C
B
A
Skapa
Eleven kan bidra till att skapa musik med digitala verktyg genom att pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form.
Eleven kan skapa musik med digitala verktyg genom att pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form.
Eleven kan skapa musik med digitala verktyg genom att pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en väl fungerande form och karaktäristisk stil.
Reflektera
Eleven kan ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: