Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kulor i hjärtat-att gestalta.

Skapad 2019-12-09 09:42 i Österledskolan Halmstad
Att gestalta...
Grundskola 8 Svenska Svenska som andraspråk
Att GESTALTA betyder att skapa "bilder" och delaktighet i HUR något ser ut eller känns i en berättelse. Att beskriva hur KÄNSLOR och PLATSER/MILJÖER upplevs eller ser ut! Att beröra! Skapa reaktioner! Det ska du få arbeta med i detta projekt!

Innehåll

NU ska vi grotta ner oss ordentligt i novellens värld! =)!
Det är tre faser i detta område!
1.Läsning ur novellsamlingen "Kulor i hjärtat". Lässtrategier, läsa med flyt. 
2.Arbete med läsförståelse gällande texterna. Budskap? Känslor?Samtala/diskutera. 

3. Gestalta en känsla.....enskilt samt arbete i grupp. 

A: med ord (enskilt).
B: i en multimediaproduktion (grupparbete).


Innan jullovet startar vi med steg 1 och steg 2 och ser hur långt vi kommer =)!
Efter lovet kommer gestaltningen! Då ska vi arbeta i mindre grupper där ni i varje grupp bestämmer om hur ni vill gestalta en känsla. 

Krav i mediaproduktionen:

 • Minst en minut -max tre.
 • Bild: Det ska finnas med ngn form av bild (ni väljer typ av bild som ex.vis kan vara inspelade filmklipp av eget agerande, lånade röliga bilder och stillbilder från it, foto. Ni kan även kombinera alla typerna på olika sätt, obs källor om bilder från nätet). 
 • Ljud: (allt räknas, t ex tal, ljudeffekter, musik. Allt är ok eller något av det). 
 • Text: (minst ett ord... som placeras inom produktionen) För och/eller eftertexter räknas inte.
 • Redovisning genom uppspelning via kanonen och övriga i klassen får känna på gruppens gestaltning. Fungerar den? =)!  

Det kommer att ta några lektioner i tid och själva produktionen startar vi med i januari. 

Varje grupp kommer att få låna en i-pad som ni kan arbeta med tillsammans. En ledare inom gruppen ser till att den kommer in och tillbaka varje lektionstillfälle och som dessutom kan tänka sig att upplåta sitt datorkonto tillfälligt under dessa lektioner. Enbart er lärare som kommer att ha tillgång till paddorna under tiden. Efter arbetets slut nollställs paddorna och kontot raderas från redskapet. 

Lycka till!

/Gun

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  C 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
  Sv  C 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
  Sv  C 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  C 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  A 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  Sv  A 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
  Sv  A 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: