Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap, teknik och matematik - Zebrorna

Skapad 2019-12-09 09:55 i Växthusets förskola Helsingborg
Förskola
Denna termin kommer vi att undervisa i naturvetenskap, teknik och matematik. Vi kommer att erbjuda barnen olika material och miljöer att utvecklas.

Innehåll

Hösten 19 & Våren 20

Vad

När vi fokuserar på matematik strävar vi efter att utveckla barnens förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp. Vårt mål är att erbjuda barnen upplevelser och erfarenheter av att använda matematik, undersöka, reflektera och pröva olika matematiska lösningar. I naturen följer djuren och växternas hemmiljö, vad som händer under året. Under höstterminen har barnen fått använda sig av våra digitala vertyg (fota med hjälp av ipad).

Vi har under de senaste veckorna tillsammans med barnen undervisat i ljud och ljus. Barnen har visat ett stort intresse genom sitt tänkande och görande.

 

Hur

När vi är iväg, använder vi oss utav aktivitetskort som är ett stöd för vår undervisning. Vi delas upp i både mindre grupper men jobbar också helgrupp. 

     

 

Varför

Vi utgår efter läroplanens mål:

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: