Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 5a stora tal kap1

Skapad 2019-12-09 10:02 i Hindås skola Härryda
Lpp som utgår från Matteborgen 5B. Behandlar momenten tal, bråk, procent, decimaltal och geometri.
Grundskola 5 Matematik
Vi arbetar med läromedlet Matteborgen 5A. Kapitel 1 tar upp stora tal.

Innehåll

 

Mål för eleven (vad ska jag kunna)

I kapitel 1 utvecklar du förmågan att:

 • Läsa och skriva tal inom talområdet 0 - 1 000 000
 • Ordna tal efter storlek.
 • Addera,subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet.
 • Använda metoderna " rita en bild" eller " prova dig fram"
 • Avläsa och skriva tal i det romerska talsystemet.

Arbetssätt / Undervisning

 • Gemensamma genomgångar  
 • Arbete med problemlösning ensam/par/grupp.
 • Självständigt eller med kamrat-er arbete med övningsuppgifter i Matteborgen 5A. 
 • Fortsatt träning av multiplikationstabellerna.
 • Diagnoser till varje kapitel, för att se vad varje elev behöver arbeta vidare med. 
 • Bedömningsuppgifter ( prov)

Bedömning

Bedömningen sker under lektionerna utifrån din förmåga att välja

 • metoder
 • lösa problem
 • kommunicera
 • förstå och använda begrepp
 • resonera om rimlighet och metodval

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Matematik 5a stora tal kap 1

Du har förmågan att:

Läsa och skriva tal inom talområdet 0 - 1 000 000
Behöver öva mer
I nivå
Över nivå
Du har förmågan att:
Ordna tal efter storlek.
Du har förmågan att:
Addera,subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet.
Du har förmågan att:
Använda metoderna " rita en bild" eller " prova dig fram"
Du har förmågan att:
Avläsa och skriva tal i det romerska talsystemet
Bedömningen sker under lektionerna utifrån din förmåga att välja
metoder lösa problem kommunicera förstå och använda begrepp resonera om rimlighet och metodval
lösa problem
kommunicera
förstå och använda begrepp
resonera om rimlighet och metodval
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: