Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högläsning

Skapad 2019-12-09 10:24 i Västerbo Dibber Sverige AB
Förskola
Vi vill utmana och stimulera barns språk-, läs- och skrivutveckling samt ta tillvara barns intresse för texter, bilder och skriftspråk.

Innehåll

 

Bakgrund 

Högläsning gynnar barns språkutveckling och har en positiv påverkan för barn i alla åldrar. Det handlar inte bara om orden, det är lika viktigt att få sitta nära, njuta av den totala uppmärksamheten, tid för samtal och den trygghet rutinen bär med sig.

Syfte

Syftet med läslyftet är att utmana och stimulera barns språk, läs och skrivutveckling samt att ta tillvara barns intresse för texter, bilder och skriftspråk utifrån deras egen erfarenhetsvärld.

Mål

Utveckla barns språkutveckling och att böcker kommer bli en naturlig del i vardagen på förskolan, öka intresset för böcker. 

Metod

Vi erbjuder barnen högläsning varje dag. Vi pedagoger tänker på att utrycka oss på rätt sätt när vi erbjuder hög läsning för  barnen så fler barn ska vissa intresse för högläsning ( jag vill läsa denna saga för dig)

Vi har ett få tal böcker framme varje vecka med olika tema som barnen får välja bland. Detta hoppas vi kommer utmana till många diskutioner och utvecklas vidare till olika team arbeten. 

Utvärdering 

vi utvärderar när vi jobbat en månad och ser hur det gått, utvärdering sista veckan i februari.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: