Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och rörelse på fritids

Skapad 2019-12-09 10:45 i Österbyskolan Östhammar
FRIPP- idrott och hälsa på fritids.
Grundskola F – 3 Idrott och hälsa
Vi kommer att utmana eleverna att röra sig allsidigt genom att varje måndag gå till lilla sporthallen eller utomhus. Där har vi möjlighet att utmana och skapa ett lustfyllt lärande som utgår från elevernas intressen och behov.

Innehåll

Undervisning och metoder:
Vi kommer under hösten att utmana eleverna med olika lekar, bollsporter och annan fysisk aktivitet i sporthallen varje måndag. Eleverna kommer att få vara med och påverka aktiviteterna samt lämna önskemål. Vi kommer att genomföra en eller flera gemensama aktiviteter.
 

Syfte: 
Få eleverna att känna glädje över fysisk aktivitet
Prova på olika aktiviteter.
Öva sig att samarbeta och lyssna.

 

Mål:
Du ska kunna lyssna, följa instruktioner och följa enklare regler.
Utveckla elevernas rörelseförmåga och samarbetskunskap
Du får lära dig demokrati.

Hur:
Vi erbjuder alla elever att gå till lilla sporthallen och där använder vi vår egna kropp som redskap och i bland så använder vi oss av olika redskap.

 

När:
1 ggr/veckan

Ansvarig:
Cassandra 

 

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,
  Gr lgr11
 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: