Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Una Carta

Skapad 2019-12-09 12:24 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Du ska först få läsa ett brev på spanska, som du översätter till svenska. Sedan ska du själv få skriva ett brev till någon utifrån givna direktiv. Se under fliken "Uppgift"!

Innehåll

Under arbetets gång kommer du utveckla din förmåga att:

  • Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  • formulera dig och kommunicera i tal och skrift,
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd,
  • anpassa språket
  • efter olika syften, mottagare

Centralt innehåll

Du tränar på att formulera dig i ämnesområden som är välbekanta för dig,
såsom intressen,
personer,
platser
och olika aktiviteter
Du lär dig hur du inleder och avslutar ett brev

Mål med kursen är:

du läser och förstår med hjälp av språkliga strategier

du gör dig förstådd genom att besvara brevet i skrift

du kan återge huvudinnehållet i brevet med hjälp av stödord

Bedömning

 

När arbetet är klart kommer jag bedöma:

din förmåga att uttrycka dig i ditt brev

ditt ordförråd

hur du interagerar

Den summativa bedömningen görs utifrån Kunskapskraven i matrisen

Den formativa bedömningen får du skriftligt av mig. I den kan du se dina starka sidor och de delar du behöver utveckla.

Uppgifter

  • Una carta - skrivuppgift

Matriser

M2
Bedömningsmatris moderna språk ett brev

>>>>>
>>>>>
>>>>>
Innehåll
Du visar att du förstår enkla ord och fraser genom att besvara frågor från brevet. Den viktigaste informationen finns med.
Du visar att du förstår längre fraser och detaljer genom att besvara fler frågor i brevet mer detaljerat. Innehållet är mer detaljerat och relativt tydligt.
Du visar god förståelse genom att besvara frågor i brevet mer sammanhängande och fylligt. Din text är mycket innehållsrik och detaljerad.
Språk
Texten är förståelig. Du skriver med korta meningar och enkla ord och uttryck.
Texten är begriplig. Du skriver med längre meningar och varierar språk och konstruktion.
Texten är tydlig och enkel att förstå. Du skriver fylligt och dessutom anpassar du din text till mottagaren.
Grammatik
Grammatiska fel förekommer.
Du förstår och försöker följa de grammatiska regler vi har gått igenom.
Du förstår och följer de grammatiska regler vi har gått igenom.
Strategier
Du använder hjälpmedel för att översätta och skriva.
Du använder olika hjälpmedel för att översätta och skriva.
Du använder flera olika strategier för att förstå och skapa språk.
Uttal och framförande
Du pratar med ett begripligt uttal så att det du säger hörs och förstås. Du berättar med hjälp av ditt brev och försöker ha kontakt med lyssnarna.
Du har ett tydligare uttal och följer uttalregler. Du berättar med hjälp av stödord och har kontakt med lyssnarna.
Du har ett mycket tydligt uttal och talar med flyt. Du berättar mer fritt med hjälp av stödord och har god kontakt med lyssnarna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: