Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tvärgrupper Myran/ Grodan del 2 utvärdering och analys.

Skapad 2019-12-09 12:39 i Tallsättra förskola Österåker
Förskola
Utvärdering av tvärgruppsplaneringen del 2 Myran/Grodan

Innehåll

Utvärderings- och analysmall

 

Har vi gjort det vi planerade? 

Om inte, varför? 

Vad gjorde vi istället?

 

Vi har genomfört det vi planerade vid alla tillfällen och i båda grupperna.  Vi planerade för att lägga oss på en nivå som passar alla våra barn genom mycket visuellt, med stöd tecken, estetiskt, dans, IT (både med riktiga djur och tecknade), motoriska övningar samt socialt samspel hur vi och djuren hälsar på varandra. Som komplement till tvärgrupperna har vi planerat och genomfört skapande samt rytmik i samma tema på fredagarna på respektive hemvist.            

 

 

 

Har vi nått målen? 

Vad kan vi se för resultat? 

Hur ser vi det?

 Varför blev det som det blev? 

Vad bygger vi det på? 

Exempel från vår dokumentation?

Vi har nått målen då vårt främsta mål varit att få samman barn och personal från båda hemvisterna att ses och samspela tillsammans. Men vi har även uppnått våra mål i det vi planerade med undantag att vi hade som mål att temat mer skulle synas i våra lärmiljöer men dit har vi inte kommit än. Vi ser att vi nått målen genom våra observationer, reflektioner och dokumentationer. Barnen verkar tryggare, leker mer och vänder sig mer till alla barn och vuxna. 

Det blev som det blev genom att vår planering låg på rätt nivå och att personalen var närvarande. 

Dokumentation finns på Unikum efter varje tvärgruppstillfälle och där kan vi se en klar utveckling på delaktighet.  

Hur har barnens delaktighet sett ut?

Barnens delaktighet har varit som förväntat, de äldre har det varit tydligare med och lättare att se på. Vi kan se att fler vågar och vill vara med från att varit passiva och en del observerat är fler med nu. Många barn känner igen djuren vi arbetat med, samtalar om dom och gör tecken till. 

Hur går vi vidare?

Vi lämnar nu denna planering och ska tillsammans bestämma innan läsårets slut vad vi ska arbeta med nästa termin. En lärdom vi tagit med oss nu är att vi som gör planeringen kommer vara de som utför den under nästkommande tema arbete.  Vår reflektion efter denna är att det är svårt att ta till sig en så stor planering någon annan gjort samt att det har tagit mycket tid att delge dom andra den.

Utvärderingen genomförd av:

Jessica och Sabina

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: