Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text - insändare

Skapad 2019-12-09 12:42 i Rönnängs skola Tjörn
Eleverna ska arbeta med insändare/argumenterande text.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi ska arbeta med argumenterande text. Hur ska man kunna övertyga någon på ett bra sätt?

Innehåll

Genomgång av texttypen

Vad är ett argument?

Vad är en insändare?

Mall/struktur för insändare

Du ska skriva en egen insändare. Din åsikt ska vara tydlig.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Insändare/argumenterande text

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva texter SV
 • Sv  A 6
Eleven kan skriva insändare med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Eleven kan skriva insändare med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva insändare med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
Skrivregler SV
 • Sv  C 6
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: