Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi och miljö

Skapad 2019-12-09 12:58 i Skyttorps skola Uppsala
Kemi och miljö, baserat på "Koll på No 5" från Sanoma Utbildning
Grundskola 5 Kemi
Allt som händer runt dig är kemi. Kemi handlar om atomer som är de små byggstenar som bygger upp allt kring oss. Delarna kan sättas ihop och bilda massor av olika ämnen. Vi ska lära oss om om kemi och hur den finns i vår omgivning.

Innehåll

 Målet med undervisningen är att...

När du har arbetat med det här området skall du kunna:

 • atomernas kretslopp och vad som menas med att "ingenting försvinner, allt finns kvar".
 • ge exempel på några grundämnen och kemiska föreningar.
 • berätta om ämnens tre faser.
 • ge exempel på en kemisk reaktion.
 • ge exempel på några basiska och några sura ämnen.
 • veta hur människan påverkar miljön med kemiska ämnen.
 • ge exempel på hur kunskaper i kemi kan lösa problem.

Arbetssätt

Så här ska vi arbeta:

 • Vi läser i grundboken Utkik fysik och kemi 4-6
 • Vi ser filmer.
 • Vi har gemensamma genomgångar där vi diskuterar och ställer och svarar på frågor.
 • Vi arbetar praktiskt med olika laborationer.
 • Vi dokumenterar våra laborationer.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Vardagskemi

Grundläggande nivå
God nivå
Mycket god nivå
Du kan använda dig av kemins begrepp, dvs. typiska ord för arbetsområdet.
Du använder ett par av kemiska begrepp men känner dig osäker.
Du använder med viss säkerhet flera av kemins begrepp.
Du använder med säkerhet de flesta av kemins begrepp.
Du kan berätta vad en kemisk reaktion är och ge exempel på det ur vår vardag.
Du kan på ett enkelt sätt redogöra för vad en kemisk reaktion är. Du kan ett exempel på en kemisk reaktion.
Du kan på ett utvecklat sätt redogöra för vad en kemisk reaktion är. Du kan ge ett par exempel på en kemiska reaktion.
Du kan på ett välutvecklat sätt redogöra för vad en kemisk reaktion är. Du kan ge flera exempel på kemiska reakioner.
Du kan förklara skillnaden mellan surt och basiskt.
Du kan på ett enkelt sätt förklara skillnaden mellan surt och basiskt.
Du kan på ett fungerande sätt förklara skillnaden mellan surt och basiskt.
Du kan på ett välutvecklat sätt förklara skillnaden mellan surt och basiskt. Du kan även ge exempel på detta i vår vardag.
Undersökningar och utrustning
Du kan följa en given planering och genomföra en enkel undersökning på ett till visst del säkert sätt.
Du kan följa en given planering och genomföra en enkel undersökning på ett säkert sätt.
Du kan följa en given planering och genomföra en enkel undersökning på ett mycket säkert sätt.
Du känner till atomernas kretslopp.
Du känner till viss del till atomernas kretslopp och att ingenting försvinner.
Du har goda kunskaper om atomernas kretslopp och kan enkelt förklara att ingenting försvinner.
Du har mycket goda kunskaper om atomernas kretslopp och kan på ett välutvecklat sätt förklara att ingenting försvinner.
Ny aspekt
Du kan förklara ämnens tre faser.
Du känner till och kan till viss del förklara ämnens tre faser.
Du har goda kunskaper och kan på ett fungerande sätt förklara ämnens tre faser.
Du har mycket goda kunskaper och kan på ett utvecklat sätt förklara skillnaden mellan ämnens tre faser och hur dessa uppstår.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: