Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

utvärdering språk

Skapad 2019-12-09 13:36 i Rödklövergatans förskola Ale
Förskola
utvärdering språk hösten 19

Innehåll

Sedan oktober har vi enligt årshjulet arbetat med temat språk. Eftersom vi också arbetar med babblarna har den språkkunnige av alla babblare fått vara med som språkexpert. Bobbo har kommit med uppdrag till barnen och bobbo har haft med sig en sångpåse varje vecka med nya sånger och ramsor.  

 

Till en början planerade vi flera veckor i taget. Detta för att göra det enkelt för oss själva. Skulle en personal försvinna ville vi att den andra fortfarande skulle kunna genomföra aktiviteterna, men också för att enkelt ha en överblick över barnens utveckling och lärande. Vi planerade ca fyra veckor och sedan gjorde vi en utvärdering innan vi planerade fyra nya veckor.

 

Vi har haft sångpåsar med ”veckans sånger och ramsor”. Alla sånger var rörelsesånger. Detta dels för att barnen skulle få möjligheten att lära sig sångerna/ramsorna, men också för att leka med språket. Språk är mer än bara det verbala och därför ville vi använda oss av rörelsesånger. Barnen som inte har det verbala språket kunde använda sig av rörelserna. På så sätt gavs de en möjlighet att utveckla en förståelse för kroppsspråket också. Detta är självklart inte bara tänkt för de som inte utvecklat ett verbalt språk. Sånger och ramsor som innehåller rörelser gör även sången mer levande och konkret. 

Varje dag under en veckas tid körde vi samma sånger/ramsor, sedan bytte vi efter en vecka. Detta för att forskning visar att upprepning är bra för lärandet och utvecklingen. Efter en veckas tid bytte vi för att forskning även visar att variation är viktigt för utvecklingen och lärandet, men också för att barnen inte skulle tröttna. 

 

Vi har läst böcker och vi har använt oss av Polyglutt som är en app. Polyglutt är en app med böcker på över 45 språk. Det är en röst som läser upp böckerna och barnen kan både lyssna på boken och kolla på bilderna. Ett tacksamt sätt att arbeta med när det kommer till våra flerspråkiga barn. I Förskolans läroplan kan vi läsa att förskolan ska främja och stötta lärandet av de flerspråkga barnens språkutveckling av hemspråket. Eftersom vi inte besitter kunskaper i flera av språket kan vi med hjälp av polyglutt spela böckerna på barnens andra språk, och vi kan följa med i texten som är på svenska. På så sätt kan vi även ha boksamtal med barnen och en överblick över vad det är för böcker som spelas för dem. 

 

Polyglutt har varit ett bra verktyg för oss när det kommer till alla barn. Barnen visar ett stort intresse för paddorna och digitalitet. Med hjälp av polyglutt har de på ett lustfyllt och för måga nytt sätt kunnat lyssna/läsa böcker.

 

Vi har varit på bibliotek och låna hem böcker och bokpåsar. Bokpåsarna har barnen kunnat låna hem. Detta för att inkludera hemmen, för att kunna erbjuda böcker för de som inte har hemma, men också för att uppmuntra läsandet i hemmen också. Detta för att barnen ska ges så mycket som möjligt. Dock hade vi endast bokpåsar på spanska och arabiska. Till nästa gång tar vi med oss att låna bokpåsar på svenska också för att inkludera alla föräldrar. 

 

Bobbo kom till en början till avdelningen med språkuppdrag till barnen. Uppdrag som skulle stimulera och utmana lärandet och språkutvecklingen. Exempelvis Bobbos bok. Denna bok arbetade vi med under flera veckor. Boken lästes och sedan fick vi uppdrag som passade till. 

 

 

Analys:

Att planera för flera veckor åt gången var uppskattat och bra. När en personal var borta kunde vi som var kvar ändå arbeta vidare. Vi kunde också hålla en röd tråd och se till att vi kunde möta barnens utveckling. Efter att ha arbetat med bobbos bok och letandet av bobbos saker insåg vi snabbt att vi behövde tänka om. I bobbos bok letar babblaren efter sina saker som ligger under/ över/ bakom/ framför. Det tog inte lång tid innan vi insåg att våra barn inte visste vad lampa, bord, stol var. Därför kunde vi inte längre arbeta med lägesord, istället behövde vi arbeta med ord som bord, stol, lampa etc. 

 

Dock försvann denna planering då vi pga statsbidraget inte fick blanda barn och därför kunde vi inte längre hjälpa varandra och släppa varandra för planering. Detta resulterade också i att vi inte hade någon avdelningsplanering och därför försvann en del av uppdragen. 

 

Polyglutt tror vi blev en sån succe just för att vi inte kan alla språk som finns på avdelningen. Barnen älskar också allt som är digitalt. Med hjälp av paddorna fick de bokläsning men på ett sätt som kanske är mer aktuellt för dem. Självklart läste vi även fysiska böcker för att de skulle ges möjligheten till att känna på en fysisk bok och för att de skulle uppleva olika en variation av vad en bok idag kan vara. Polyglutt har vi använt oss av mycket och det är något vi kommer fortsätta använda framöver. Ibland behöver barnen en lugn stund också, vi vill inte erbjuda dem youtube eller annat på nätet. Därför har vi alltid valt bokläsning. Till en början upplevde vi att barnen inte alltid ville läsa böcker, de hade svårt att hitta intresset och ron till det. Nu upplever vi en utveckling och att det vuxit fram ett intresse för bokläsning. Vi anser att Polyglutt väckt detta intresse tillsammans med oss personal. 

 

  Att arbeta med en bok hjälpte oss att synliggöra barnens kunskaper för oss själva. När vi får syn på vad de kan och vad de behöver utveckla kan vi också utmana dem. Vi läste bobbos bok flera gånger, vi diskuterade boken och sedan la vi ut samma saker som fanns i boken, fast på avdelningen. Dessa saker skulle barnen leta efter. Vi trodde att vi fått med barnen under bokläsningen, men de visade för oss att vi behövde tänka om. Självklart var det några som hängde med på aktiviteten medan andra inte riktigt gjorde det.  Barn kan inte alltid kommunicera sina kunskaper, därför anser vi att det varit bra att göra boken med levande. På så sätt har de kunnat visa oss vad de kan. 

 

Sångpåsarna gav oss de resultat vi hoppats på. De barn som kunde sjunga med lärde sig sångerna och rörelserna. De barn som inte har det verbala språket lärde sig rörelserna och de kunde hänga med i sångerna på det sättet. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: