Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektronik, år 9 HT-19/VT-20

Skapad 2019-12-09 13:54 i Tullbroskolan Falkenberg
Planering gällande området elektronik, som bygger på mål och förmågor både i fysik- och teknikämnet.
Grundskola 7 – 9 Fysik Teknik
Dagligen omges vi av tekniska prylar. I detta område kommer vi att gå djupare in och lära oss mer om olika elektriska komponenter - deras funktioner och användningsområden. Vi kommer att arbeta både praktiskt och teoretiskt.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Eleven ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att genomför systematiska undersökningar i fysik samt att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att förklara fysikaliska samband.

Eleven ska även få möjlighet att utveckla sin förmåga att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion samt att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.

Bedömning - vad och hur

Det som kommer att bedömas är hur väl eleven kan genomföra olika praktiska kopplingsuppgifter och hur väl man under detta arbete kan identifiera och analysera de olika saker som man stöter på under arbetets gång.
Bedömingen av detta görs under arbetets gång och genom de labb-rapporter/inlämningsuppgifter som eleverna gör i samband med det praktiska arbetet.

Avslutningsvis kommer även eleverna att få göra en större praktiskt uppgift där de har chans att visa att man kan använda teknikområdets uttrycksformer, genom att tillverka en astabil vippa. Vippans funktion ska sedan förklaras med hjälp av teknikområdets olika begrepp samt för att återigen ha en möjlighet att visa att man kan identifiera och analysera tekniska lösningar.

Undervisning och arbetsformer

Praktiskt arbete; i grupp och enskilt.

Eget arbete med olika teoriuppgifter.

Genomgångar och helklassdiskussioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
  Fy  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Fy  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
  Fy  E 9
 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 9
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 9

Matriser

Fy Tk
Bedömning "Astabil vippa" - Elektronik VT-20

Konstruktionen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Vippan
Eleven kan genomföra enkla konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar.
Eleven kan genomföra enkla konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar.
Eleven kan genomföra enkla konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar.
Arbetsprocess
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Funktion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förståelse för funktion
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar och med relativt god an- vändning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ända- målsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: