Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ballongbil

Skapad 2019-12-09 14:44 i Glasbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 5 Teknik
Att bygga en snabb ballongbil kan vara en teknisk utmaning som bland annat kräver tålamod. Här finns förutsättningar att utveckla sin egna tekniska idé och sin tekniska lösning. Du ska bygga ett fordon som drivs med hjälp av en ballong. Vilken ballongbil kommer längst och vilken har snyggast design. Du kommer också att lära dig om bilens historia.

Innehåll

1. Ballongbil:

 

Du ska göra en skiss/ritning på en balongbil. 

Du ska göra en materiallista.

Du ska bygga bilen tillsammans med en kompis.

Efter varje lektion ska ni dokumentera ert arbete i lärloggen i Unikum.

Testa och förbättra bilen.

Avslutningsvis tävlar bilarna om snyggast design och vilken bil som kommer längst.

 

Del 2- Bilens historia

Vi lär oss om bilens historia genom att läsa och se på film.

 

 

Bedömning:

Du ska lämna in en skiss/ritning.

Du ska visa upp din dokumentation. Där ska arbetsprocessen framgå och du ska beskriva vilka förbättringar ni har gjort på bilen.

Du kan berätta något om bilens historia.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6

Matriser

Tk
Ballongbil

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Skiss/ ritning
 • Tk  E 6
Skiss / ritning som visar hur bilen ska se ut.
Dokumentation av arbetet
 • Tk  E 6
Dokumenterar arbetet med bilen. Det framgår vilka förändringar som har gjorts.
Genomföra arbeten
 • Tk  E 6
Konstruerar en bil som drivs med en ballong. Testar och gör förändringar.
Förändring över tid fördelar och nackdelar
 • Tk  E 6
Föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om bilens utveckling och fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: