Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den magiska berättande världen!

Skapad 2019-12-09 15:14 i Västra Karups skola Båstad
Grundskola F – 3 Svenska som andraspråk Svenska
Vi utvecklar vårt skrivande kring berättande texter. Vi tar inspiration från författare som vi läser böcker av.

Innehåll

Begrepp:
karaktär, problem, lösning, miljö, avslutning, titel, komplikation, händelse.


Lärande:
De förmågor som bedöms kommer att undervisas och tränas in på följande sätt:


Du kommer läsa och lyssna på böcker som hör till författaren Astrid Lindgren. Du kommer ta reda på fakta kring Astrid Lindgren för att skapa ett författarporträtt.
Du kommer få träna på att bygga upp din berättelse med en inledning, problem/lösning, miljö, karaktär/karaktärer, miljö, tid och en avslutning. Vi kommer använda oss av 6-fältare, gemensamma genomgångar på vad de olika delarna står för, analogt skrivande, digitalt skrivande, Unikum samt olika stödstrukturer, samt berätta om vårt skrivande för varandra.
Olika arbetssätt som vi bland annat kommer att använda är APE (alla, par, enskilt), EPA (enskilt, par, alla), lärkamrat, lärgrop (var man befinner sig i arbetsprocessen).Du kommer träna på att ta ett personligt ansvar för dina studier och arbetsmiljö genom att använda de stödstrukturer som vi gått igenom, arbeta med lärpar och hitta era gemensamma lärstrategier, använda den arbetsro som klassen gemensamt kommit fram till för arbetspasset samt använda de material du fått för att träna dina förmågor. 

Vår arbetsgång:

* Vi tar reda på vem Astrid Lindgren är och försöker ta reda på en del av hennes verk. 
* Vi går igenom vad som är typiskt för en berättar struktur.
* Vi tar gemensamt fram en bok vi vill läsa som Astrid Lindgren skrivit samt vi väljer en egen bok som vi vill läsa i skolan. Boken jag valt själv skriver jag en bokrecension till.

- Titel - vad heter berättelsen?
- Orientering -, tid, miljö (vem, när, var)
- Komplikation/problem - vad händer?
- Händelse/händelser - vilka händelser finns i komplikationen?
- Lösning - hur löste sig komplikationen?
- Avslutning - hur avslutas berättelsen?

* Vi arbetar med att förtydliga hur komplikation är övergripande och att det kan finnas flera händelser i detta problem. 
* Vi skriver en gemensam saga tillsammans med lärkamrat.
* Vi ger varandra respons och förbättrar våra texter.
* Vi funderar vad vi vill utveckla kring vårt skrivande i vår egen berättande text. Detta skriver vi om på Unikum.
* Vi skriver en egen berättande text. 
* Vi ger och tar emot respons på texter samt förbättrar texterna.

Under vårt arbete kommer vi gå igenom gemensamt hur man kan startar meningar på olika sätt. Vi försöker hitta andra ord istället för "sen så", "och", "men". Vi tränar oss vidare på hur man använder talstreck och hur man kan använda andra ord för istället för "sa" i slutet av meningen vid talstreck.

Vi kommer parallellt med skrivandet skriva ett författarporträtt kring Astrid Lindgren. Vi tar reda på vem hon är genom att titta på en film och läsa om henne på NE. Vi skriver en gemensam tankekarta kring den fakta vi fått fram. Eleverna skriver på egenhand ett författarporträtt. Rubriker som vi kan komma använda: titel, yrke, familj, intresse.

Som avslut på vårt arbete kommer vi att presentera våra berättelser för deras fadderbarn och deras författarporträtt. 

KONKRETISERING AV MÅL:
Du skriver berättande texter med en inledning, handling/händelser och avslutning.
Du illustrerar en bild kopplat till din text.
Du använder dig av de olika delarna som vi tränat i en berättande text. 
Du markerar dina meningar med stor bokstav och punkt.
Du ger och tar emot respons. 
Du skriver en berättande text för hand och på iPad.

BEDÖMNING:

Jag bedömer dina kunskaper i skolverkets bedömningsmatris samt i denna PP

 

 

 

Uppgifter

 • Hur vill du utveckla din berättande text!

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3

Matriser

Sv SvA
Berättande år 3

Rubrik 1

Du behöver utveckla din förmåga att:
Du har förmågan att:
Du har förmågan att med god säkerhet använda din kunskap att:
Aspekt 1
Du skriver berättande texter med en inledning, handling/händelser och avslutning.
Aspekt 2
Du illustrerar en bild kopplat till din text.
Aspekt 3
Du använder dig av de olika delarna som vi tränat i en berättande text.
Aspekt 4
Du markerar dina meningar med stor bokstav och punkt.
Aspekt 5
Du ger och tar emot respons.
Aspekt 6
Du skriver en berättande text för hand och på iPad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: