Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvärdering ht 2019

Skapad 2019-12-09 15:16 i Lancaster ULNA Förskolor
Förskola
Utvärdering

Innehåll

      Underlag för sammanfattande analys och reflektion för pedagogerna på förskolan 

för Läsåret: 2019  Förskola/Avd: Norrgården. Datum: 9/12 

Normer och värden  

Vi startade upp med att fokusera på hur vi är mot varandra, vårt bemötande. Trygghet mellan barn och personal. Vårt mål var att ge barnen en trygg grund på förskolan för att sedan kunna våga ta sig an utmaningar och att utforska och utmana sig på egen hand och i grupp. Vi delade upp barnen i två grupper där det ges möjligheter till varje individ att få ta plats och bli sedd vilket vi såg hos många av barnen. Barn som vart tysta blommade upp och vågade ta mer plats både språkligt och leksituationer. En tydlig grund till att det blivit så bra är att vi har haft tydliga rutiner som vi hållit fast vid. Ytterligare faktorer är att vi låtit målet få tid och att vi varit flexibla. Att någon ur en grupp kan vara kvar ute längre och ges möjlighet till utforskande efter intresse och trygghet eller att någon går in tidigare för att ges mer trygghet då det blir mycket Russel när alla avd kommer ut. Vi behöver strukturera upp vilken tur gör vad mer så barnen kan veta vem gör vad och ytterligare ge mer tydliga rutiner som skapar ytterligare trygghet. Vårt arbete med att barnen ska säga stop pågår kontinuerligt.

  • Resultat och analys av måluppfyllelsen (Hur blev det? Varför blev det så?)
  • Utvecklingsinsatser framöver, (Hur går vi vidare?)

 Utveckling och lärande 

  • Resultat och analys av måluppfyllelsen (Hur blev det? Varför blev det så?)
  • Utvecklingsinsatser framöver, (Hur går vi vidare?)

Vi har påbörjat vårt arbete med att skapa lärmiljöer och reflekterar i arbetslaget kring dem, vi har stöd av vår special pedagog i vårt arbete att skapa läsmiljö för barnen. Detta är ett arbete som fortgår, vi har i tidigt skede sett effekt av att barnen visar intresse och vill vara delaktiga i valet av bok. Att detta blivit bra är för det är tryggt för barnen att veta vart och vad som sker. Vi har utvecklat vilan och tagit bort alla spjälsängar för att vila på madrass. Detta öppnar upp ytterligare möjligheter till  lärmiljöer.  Vi ska arbeta vidare med att skapa ett utforskande rum av, där sängarna är borttagna. Ett utforskande utmanande och undersökande rum. I vårt gemensamma projekt med Mamma mu har vi målat kråkor och byggt en stor Mamma mu som har växt fram under terminen. Vi har använt sånger, tecken och lek om och med Mamma mu. Barnen visar intresse och fastnat mest för Mamma mu. De har snabbat upp tecknen och arbetet med att bygga var mycket lärande.

Vårt prioritera

 

  1. Skriv en kort sammanfattande analys av årets arbete på avdelningen. (Max en A4)
  2. Vilka blir därför våra prioriterade mål kommande år?
  3. Vilka blir därför våra utmaningar som pedagoger nästa år utifrån barnens lärande?

 

 Utvecklingsinsatser framöver, (Hur går vi vidare?)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: