Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hösten

Skapad 2019-12-09 16:10 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Planering för åk 2, årstiden hösten. Vi arbetar med varför det blir höst och vad som händer i naturen under hösten.
Grundskola F – 3 Svenska NO (år 1-3)
Hur ser det ut i naturen på hösten? Varför ser det ut så? Hur kan du känna att det är höst? Varför blir det höst?

Innehåll

 

Mål med undervisningen:

 

 • Du beskriver och ger exempel på vad som händer i naturen på hösten.
 • Du beskriver och berättar vad som gör att vi har årstider.
 • Du beskriver och berättar fakta om äpplet och svampar.
 • Du kan namnen på några av våra vanligaste träd och hur hur de ser ut samt vad trädets olika delar heter.
 • Du förstår och kan använda de ord och begrepp som hör till arbetsområdet.
 • Du kan berätta om äpplets olika delar och om äpplets livscykel.

 

 

Det här planerar vi göra:

 

 • gå ut, uppleva och se vad som händer i naturen på hösten. 
 • diskutera i klassrummet
 • titta på film, läsa och skriva tankekartor och faktatexter

 

 

Begrepp i området:

 

kompost    barrträd    lövträd   skörda

 

stam  trädkrona   rötter  grenar   kvistar  

 

klorofyll   hatt  strumpa   mycel   sporer   fot  

 

skal  fruktkött   kärnhus   kärnor    skaft   foderblad  

 

    

 

 

                           

 

 

 

 

 

Du kommer visa oss vad du kan genom att:

 

 • vara delaktig på lektionerna både inne och ute
 • rita och skriv hur du kan se, höra, lukta och känna att det är sommar samt hur den kan smaka
 • göra en enkel undersökning/fältstudie.
 • I dina texter använda begreppen för detta område.  

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Sv
Hösten

hållplats 1
Hållplats 2
Du beskriver och ger exempel...
på vad som händer på hösten med några växter och djur.
på vad som händer på hösten med flera växter och djur och varför vi får olika årstider.
Du besvara frågor skriftligt .....
om äpplet, hösten och träd med hjälp av en kompis eller vuxen.
om äpplet, hösten och träd.
Du beskriver och berättar...
om äpplets delar och om äpplets livscykel med hjälp av stöd.
om äpplets delar och om äpplets livscykel.
Du kan...
namnen på några av våra vanligaste löv och barrträd och trädets olika delar.
namnen på våra vanligaste löv och barrträd, var de växer och trädets olika delar..
Du kan
namn på några vanliga svampar, ätliga och oätliga och svampens olika delar.
Du kan
förklara några av begreppet i arbetsområdet.
förklara flera av begreppen i arbetsområdet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: