Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga broar, teknik år 6

Skapad 2019-12-09 17:10 i Sandåkraskolan Stockholm Grundskolor
Bygga broar
Grundskola 6 Teknik
En av våra äldsta konstruktioner är bron. Den har i alla tider hjälpt människan att ta sig över hinder som vatten eller stup. I detta teknikområde ska du få pröva på att vara brobyggare och då behöver du lära dig om stabila konstruktioner och olika material man kan bygga av.

Innehåll

Så här kommer vi arbeta:

 •  läsa texter om stabila konstruktioner
 •  Använda begrepp kopplat till brobygge
 •  Se filmer om broar i samhället 
 •  Se film om regler för ritningar
 •  Spela bridge-builder som är ett digitalt bro-byggarspel
 •  Göra en ritning över en bro
 • Bygga en bro efter sin ritning som kan bära 2 kg räcka över 50 cm. 

Detta bedöms


Du ska motivera vilken av två broar som är den mest stabila och hållbara. Då ska du använda de begrepp vi övat på. Motivera utifrån: materialval och konstruktion.

Begrepp att använda:

Materialord: glas, trä, järn, betong, armering, kablar, plast, lim
Konstruktionsord: Balk, fackverk, pelare, stabilitet, hållfasthet, fog, kabel

 • Hur väl du använder de nya ord och begrepp du har lärt dig inom ämnet teknik och brobygge.
 •  Hur väl du använder reglerna för ritningar i din egen ritning.
 •  Hur väl du tänker på säkerheten när du bygger
 •  Hur självständigt du löser problem som uppkommer i ditt bygge

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  C 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  C 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
  Tk  C 6
 • Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
  Tk  C 6
 • Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används
  Tk  A 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: