Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ett eget rum

Skapad 2019-12-09 18:08 i Tanumskolan F-6 Tanum
Grundskola 3 Matematik Teknik NO (år 1-3)
Du ska få inreda ett eget rum i en skokartong.

Innehåll

Mål– syfte och konkretiserade mål

 • Du ska kunna göra en plan för hur ditt rum ser ut. 
 • Du ska utifrån dina tankar och idéer, med hjälp av olika material, skapa en modell av ett rum med möbler.

 Undervisning:

Under en period framåt kommer vi att arbeta med att skapa ett eget rum i en skokartong. Du kommer att skapa en ritning av ditt sovrum för att därefter använda som grund när du kommer att skapa ditt rum i en skokartong. Vidare kommer du att få arbeta praktiskt i tekniken och du kommer att få fundera ut vilka möbler och andra inredningsdetaljer som skulle kunna passa bra att ha i just ditt rum. När du är klar kommer du har en modell av ett rum som du själv har varit med att planera och inreda.

Du kommer att utföra en loggbok där du skriver och fotograferar din process i skapandet av ditt rum. 

Bedömning:

 •  Du kommer att bedömas genom delaktighet samt dokumentation i loggbok. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg, och hur de kan läsas och följas.
  Sl  1-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  1-6
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet slöjd, för att till exempel beskriva slöjdföremål och utvärdera arbetsprocesser.
  Sl  1-6
 • Dokumentation, till exempel i form av skisser och bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-6
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet.
  Tk  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: