Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Befolkning åk 9 ht 19

Skapad 2019-12-09 18:24 i Kristinebergskolan Oskarshamn
I detta arbetsområde kommer du att lära dig om befolkningen på jorden, var människor bor och vilka orsaker det finns till det och vad det ger för konsekvenser. Den stora frågan är: "Varför är vissa områden mycket tätbefolkade och andra områden nästa tomma på människor?"
Grundskola 8 – 9 Geografi
"Varför är vissa områden mycket tätbefolkade och andra områden nästan tomma på människor?"

Innehåll

 

 

 

Arbetssätt och undervisning

Undervisningen utgår ifrån den stora frågan "Varför är vissa områden mycket tätbefolkade och andra områden nästa tomma på människor?" (inspirerat av läroboken SOS geografi )

Viktiga begrepp att bära med sig är: folkmängd, storstadsområde, invånare, glesbygd, tätbygd, folkökning, migration, urbanisering, landsbygd, undernäring, befolkningspyramid, födelsetal, dödstal, nativitet, mortalitet. Andra begrepp kan tillkomma.

Vi arbetar tillsammans och enskilt och gör vissa fördjupande nedslag där du också ges möjlighet att visa vad du kan både kunskapsmässigt och i förmågor. 

Du får information i google classroom.

 Visa vad du lärt dig

Vid framförallt två tillfällen under arbetets gång,  med fokus på befolkningspyramider och  en uppgift där du ska kunna redogöra för begrepp kopplade till området.

Bedömning

Se kunskapskraven nedan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  E 9
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: