Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriv och håll ett tal

Skapad 2019-12-09 19:05 i Thorildsplans gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska
Uppgift: Du ska planera, skriva och framföra ett tal i en fiktiv situation som du själv hittar på. Det kan vara ett tacktal, hyllningstal, argumenterande tal, kamptal, föreläsande tal etc.

Innehåll

Talet ska vara ca 3 minuter och följa en tydlig disposition - ha en tydlig röd tråd - och innehålla stilfigurer samt ethos, logos, pathos (du väljer själv vad du vill fokusera på). 

 

Du ska också skriva ett talmanus som du använder under ditt tal, till exempel talkort eller stödord/nyckelord. Om du vill får du använda ett presentationstekniskt hjälpmedel. 

Matriser

Sve
Skriv och håll ett tal

Aspekter

Med viss säkerhet
Väl anpassat
Retoriskt skickligt
Innehåll
Eleven anpassar med viss säkerhet innehållet till det valda ämnet. Syftet med talet framgår.
Innehållet är väl anpassat till taltypen och väl utvecklat.
Innehållet är mycket väl anpassat till det valda ämnet och ger nya, relevanta perspektiv.
Disposition och sammanhang
Anförandet är sammanhängande och begripligt. Anförandet är någorlunda anpassat till det givna tidsomfånget, dvs. ca 3–5 min.
Dispositionen är välgjord och elevens åsikt framgår tydligt. Anförandet är anpassat till det givna tidsomfånget, dvs. ca 3–5 min.
Inledningen är effektfull och intresseväckande och anförandet avslutas på ett skickligt sätt. Anförandet är väl anpassat till det givna tidsomfånget, dvs. ca 3–5 min.
Språk och stil
Språket är anpassat till situationen, dvs. relativt ledigt men ändå tillräckligt formellt för ett anförande.
Språket är väl anpassat till situationen, dvs. tydligt och klart med passande stilfigurer.
Språket är effektfullt, t.ex. genom väl valda stilfigurer.
Framförande
Framförandet sker med viss säkerhet. Eleven etablerar viss åhörarkontakt med hjälp av röst, blick och övrigt kroppsspråk.
Eleven har ögonkontakt med åhörarna och använder passande kroppsspråk och röst.
Framförandet sker med säkerhet. Eleven har god kontakt med åhörarna.
Helhetsbedömning
Eleven använder med viss säkerhet retoriska verkningsmedel såsom ethos, logos och pathos. Anförandet är någorlunda anpassat till kommunikationssituationens syfte att övertyga åhörarna i en fråga inom temat.
Eleven använder medvetet retoriska verkningsmedel såsom ethos, logos och pathos. Anförandet är väl anpassat till kommunikationssituationens syfte att övertyga åhörarna i en fråga inom temat.
Eleven använder med säkerhet och på ett effektfullt sätt retoriska verkningsmedel såsom ethos, logos och pathos. Anförandet är retoriskt skickligt vad gäller innehåll, disposition, språk och framförande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: