Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

December på Näckrosen

Skapad 2019-12-09 19:58 i Solsidans förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Väva in terminens tidigare projekt - böcker och socialt hållbar utveckling, i ett vintertema.

Innehåll

 

 

 

Var är vi?

Barnen på avdelningen ska ha Luciatåg för hela förskolan, sina vårdnadshavare, och pensionärerna på Solsidan. Barnen har mycket förväntningar på Lucia och väntar på att julen ska komma. Svårt att få till våra vanliga projekt så vi pedagoger tänker på hur vi ska lägga upp arbetet under december. Vi vill tillsammans med barnen få en rolig och lärorik månad och samtidigt väva in det vi arbetat med tidigare under terminen.

 

Vart ska vi?

 • Lära oss ett antal Lucia sånger.
 • Lära oss vinterramsor.
 • Arbeta med  värdegrund.
 • Arbeta med språket
 • Arbeta med finmotoriken.
 • Hålla liv i barnens förväntningar inför julen.

 

  


Hur gör vi?

 • En Nisse har fått flytta in på förskolan - han ger barnen olika små och stora uppdrag som de måste lösa tillsammans. Alla uppdrag går ut på att samarbeta i små grupper eller två och två. Nisse är busig liten filur som vi tänkt ska  skapa mycket  glädje och förväntan i gruppen. 
 • Uppdragen som Nisse ger är inom områdena "värdegrund", samarbete, fantasi, motorik och språket.
 • Nissebreven kommer tis-tors varje vecka och de övriga dagarna skapar vi pedagoger lite mystik runt Nisse eller hans uppdrag.
 • Vi tränar på Lucia sångerna med hjälp av bilder och tecken som stöd.
 • Sång/ring/danslekar som har med vinter /julen att göra.
 • Läser och ser film med vinterteman
 • Skapar moment runt vintern, Lucia och julen där barnen får utveckla sin finmotorik.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: