Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rör-Else

Skapad 2019-12-09 21:32 i Myran Dibber Sverige AB
Förskola
Rör-Else guidar oss genom resan hur vi tar hand om vår kropp genom rörelse, vila och maten vi äter. Barnen ska få möjlighet att uppleva rörelseglädje på ett lekfullt sätt genom att utforska vårt närområde med skog och lekparker, uppleva rörelseglädje genom planerade och spontana aktiviteter.

Innehåll

Vad ska läras ut? 

Med Rör-Else ska barnen få uppleva glädje i att röra på sig. Barnens fysiska aktivitet ska ske på ett lekfullt och lärorikt sätt. Den ska uppmuntras och stimuleras genom att vi pedagoger är närvarande och delaktiga i barnens fysiska aktiviter. Rör-Else ska hjälpa barnan att utveckla deras kroppsuppfattning, motorik och koordinationsförmåga och talar också om vikten av att ta hand om sin hälsa och berättar vad kosten har för inverkan på kroppen och knoppen.

Varför? (Syfte med undervisningen)

Vi vill att alla barn ska uppleva rörelse som något roligt och lekfullt. Vi tycker det är viktigt att barnens fysiska aktivitet utvecklas och utmanas och att vi kan skapa en nyfikenhet och lust att lära kring frågor som rör rörelse och hälsa. 

Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)

Rör-Else finns med vid aktiviteter inomhus och utomhus. Rör-Else uppmuntrar och utmanar barnen att vilja utveckla sina fysiska förmågor och på så sätt stärker barnens självförtroende. 

Rör-Else presenteras på samlingen. Rör-Else viskar i pedagogens öra. Rör-Else berättar att det finns roliga lekar och sånger där man får använda hela sin kropp och röra på sig.

Rör-Else kan mycket om kroppen och hur den fungerar och berättar för barnen hur maten påverkar vår kropp.

 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

Tid för reflektion av en aktivitet med Rör-Else kommer att ske före, under och efter aktivitetens gång. Reflektionstiden med barnen kan ske under bestämda former men kan även ske spontant t.ex. under de pedagogiska måltiderna. 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 Undervisningen sker i helgrupp, halvgrupp eller i grupper om 7-8 barn per grupp beroende på aktivitet och barnens förutsättningar och behov. 

Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

Ansvariga pedagoger för avdelningen ansvarar över dokumentation och genomförandet.  


Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: