Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ankaret Lek-Levi Brasilien & Lek Jan-Feb 2020

Skapad 2019-12-09 21:39 i Ellagård Dibber Sverige AB
Förskola
Lek-Levi lär oss om den brasilianska kulturen och om lekar.

Innehåll

Planering Lek-Levi V.3-V.8

Syfte

Syftet är att skapa en god självuppfattning genom fysisk aktivitet. Vi vill att varje barnen med hjälp av leken ska utveckla sin fantasi och förmåga att samspela med andra. Leken är också ett sätt att bearbeta händelser och gör att barn förstår verkligheten. Ge tillfällen till många olika rörelseaktiviteter där det också får många sinneliga erfarenheter samtidigt som språk och begrepp utvecklas. 

Genomförande av undervisning

Varje tisdag och torsdag eftermiddag samlas vi i samlingsrummet för att tillsammans med Lek-Levi pröva på nya och gamla lekar. Lek-Levi gör alltid en presentation och visar hur leken går till innan vi börjar.

Vi kommer bland annat att leka lekar där vi kommer att öva på samarbete, motorik, muskelstyrka, hållning och uthållighet.  

Genom att använda lekar där människor är en del av processen blir leken olika vid alla tillfällen. När vi använder kvaliteterna i de gamla lekarna för vi också ett kulturarv vidare till nästa generation vilket skapar en naturlig länk mellan generationer, vår historia, samtid och nutid.

Vi vill skapa tid för återkoppling där vi med hjälp av öppna frågor får höra barnens tankar kring aktiviteten.

Vi tänker återkoppla/reflektera i hel och halv grupper. 

Planeringen gäller för alla barn på Ankaret både i helgrupp och i halvgrupp. Vi pedagoger delar på ansvaret olika veckor, vi roterar eftersom vi också roterar att gå på veckomöte på måndagar. 

Mål

Målet med undervisningen är att skapa såväl social som kroppslig medvetenhet.

 

 

                                          Ansvar för aktiviteterna.

 

V.3 Sosso ansvarar.

Aktivitet.1-Vatten i skon.

Beskrivning: Deltagarna delas in i två lag. De ena laget lämnar rummet, medan varje deltagare i andra laget väljer en unik kompis i det andra laget. En person från utelaget släpps in i rummet. Personen från utelaget går fram till en valfri deltagare, bugar sig och frågar, ”Är du min kompis?” Om det blir fel ropar alla vatten i skon, då får deltagaren hoppa ut ur rummet på ett ben. Om det blir rätt så blir det såklart jubel.

Aktivitet.2- Tysta tåget.

Beskrivning: Alla deltagare lägger sig ner med magen på golvet och blundar. Efter en stund går ledarna tyst fram till en person och väcker den genom att knacka personen på axeln. Deltagarna får krypa mellan fötterna på ledarna, ställer sig bakom och lägger händerna på ledarnas axlar eller rygg. Både smyger sedan vidare till ännu en deltagare, till sist så har alla krupit genom bentunneln och man kant tåga ut tysta i samlad trupp.

V.4 Sanna ansvarar.

Aktivitet- Lek-Levis återkomst.

Beskrivning: Lek-Levi kommer tillbaka från sin semester med bilder från olika äventyr och sevärdheter.

Vi lyssnar och dansar till Ozuna - BAILA BAILA BAILA.

 

V.5 Erik ansvarar.

Aktivitet.1- Capoeira

Beskrivning: Vi tittar på en video där två personer dansar capoeria och barnen får prova rörelserna. 

Aktivitet.2 - Meditation

Beskrivning: Avslappning till lugn musik med långsamma rörelser, fokus på andning.

 

V.6 Sosso ansvarar.

Aktivitet.1- I got talent Brazil.

Beskrivning: Vi tittar på ett klipp ur talang Brasilien, där vi får se deras karneval kläder och dans. Vi provar att dansa med till musiken. (Barnen har önskat att få lära sig om det olika ländernas danser, musik och klädsel)

Aktivitet.2-Vatten i skon.

Beskrivning: Deltagarna delas in i två lag. De ena laget lämnar rummet, medan varje deltagare i andra laget väljer en unik kompis i det andra laget. En person från utelaget släpps in i rummet. Personen från utelaget går fram till en valfri deltagare, bugar sig och frågar, ”Är du min kompis?” Om det blir fel ropar alla vatten i skon, då får deltagaren hoppa ut ur rummet på ett ben. Om det blir rätt så blir det såklart jubel.

V.7 Sanna ansvarar.

Aktivitet 1- Cha Cha Lambada

Aktivitet 2- Despacito.

Aktivitet 3- Samba

 

V.8 Erik ansvarar.

 

Aktivitet.1 - Pomeripossa

Beskrivning: Vi leker den populära leken pomeripossa som många tycker om.

Aktivitet.2 - Hunden och benet

Beskrivning: Vi leker hunden och benet som handlar om att gissa vem som gömmer benet bakom ryggen. 

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: