Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Periodiska systemet, atomer, joner och molekyler

Skapad 2019-12-09 21:48 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Kemi
Varför är periodiska systemet så otroligt smart?

Varför reagerar vissa ämnen gärna med varandra medan andra inte reagerar alls?

Innehåll

Mål

Målet med avsnittet är att förstå hur det periodiska systemet är uppbyggt samt drivkrafterna bakom kemiska reaktioner.

Arbetets innehåll

Du kommer att arbeta med
-atomens delar
- hur periodiska systemet sorterar atomer
- historik (Mendelejev, Rutherford, Thomson, Bohr)
- hur atomer bildar molekyler
- joner och jonföreningar
- metallbindning

Arbetssätt och redovisningsform

Arbetssätt: teoretiska genomgångar, filmer, eget arbete och laborationer.

Teorin redovisar du dels muntligt vid diskussioner och förhör, dels skriftligt i lab.rapporter och prov.

Visa din kunskap - Bedömning

Dina kunskaper och färdigheter bedöms vid prov och laboration med lab.rapport.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
  Ke  C 9
 • Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Ke  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
  Ke  C 9
 • Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  C 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: