Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fast eller flytande

Skapad 2019-12-09 21:49 i S:t Jörgens skola Helsingborg
Planering av NTA-området "Fast eller flytande". Arbetet genomförs i åk 1 under höstterminen 2015
Grundskola 1 NO (år 1-3)
I temat "Fast eller flytande" kommer du att få undersöka egenskaper hos några fasta ämnen och hos några vätskor på olika sätt. Vad finns det för likheter mellan en stålkula och en plastsked? Kan ett gem flyta? Vilken vätska vinner "droppracet"? Dessa och många fler frågor kommer vi att arbeta med under vårterminen.

Innehåll

Förmågor att utveckla

Ur Lgr 11, kemi: Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med kemins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa formas i samspel med erfarenheter från undersökningar av omvärlden. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.

 

Så här ska vi arbeta:

 • sortera fasta föremål efter egenskaper och material.
 • jämföra egenskaper hos några vätskor.
 • jämföra fasta ämnen med vätskor.
 • träna begrepp som fast, flytande, form, färg, flytförmåga och magnetisk.
 • göra förutsägelser - Vad tror du kommer att ske i undersökningen?
 • genomföra enkla undersökningar.
 • diskutera resultat och samtala om undersökningarna.
 • dokumentera arbetet genom bilder och enkel text.

 

Detta bedömer vi:

 • du kan sortera några fasta föremål och vätskor efter material och egenskaper.
 • du kan utföra enkla undersökningar och jämföra dina resultat med andras.
 • du kan dokumentera dina resultat i bilder och enkel text.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: