Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diversity / Mångfald

Skapad 2019-12-10 07:58 i IPS Guldheden The International Preschool AB
Förskola
Diversity means inclusion,showing respect,being tolerant ,being a good friend,being helpful and seeing in our differences as a beauty and a strenght . IPS with its ideology promotes diversity and focuses the teaching within its preschools on helping the children find their ways towards inclusion and be happy and proud of being a part of a colourful multicultural environement.

Innehåll

-Using videos.

-Reading books about diversity and multiculturalism at children’s level.

-Art activities.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: