Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vittklövergatans planeringsmall för adekvat digital kompetens

Skapad 2019-12-10 08:03 i Vitklövergatans förskola Ale
Förskola
I detta dokument finns: Bakgrund för att vi fokuserar på barnens digitala kompetens Kartläggning av nuläget Diskussioner från APT Samt en introduktion till planeringsmodellen SMÅTU och planeringsmall av denna

Innehåll

Bakgrund för ämnet och introduktion till SMÅTU:

Vi har här på enheten valt att jobba med digitalisering som prioriterat mål för enheten och anledningen till detta är att det har kommit med i den reviderade läroplan för förskolan LPFÖ-18. Vi har påbörjat jobbet digitalisering och redan kommit en bit.

Varit på kurs, läst i Erika Segers bok Digitalt Meningsskapande, gjort kartläggning och haft diskussioner på APT samt workshop

Personal har bland annat:

 • Varit på kurs kring digitala verktyg
 • Läst i Erika Segers bok Digitalt meningsskapande
 • Gjort kartläggning över enhetens nuläge
 • Diskuterat i tvärgrupper på APT kring vilken riktning vi ska nu
 • Haft workshop med digitala verktyg på APT

Kartläggning av digitalisering på Vitklövergatans förskola:

Kartläggningen av digitaliseringen på enheten visar att barnen är 100% konsumenter när de använder digitala verktyg, vi strävar därför efter att barnen ska använda digitala verktyg som i högre grad som producenter och inte konsumenter.

 

Diskussioner från APT:

På APT har vi diskuterat i tvärgrupper och gjort en planeringsövning tillsammans.

Huvudpunkterna från diskussionerna:

 • Personalen har känt sig oroliga eftersom det var någonting nytt vi skulle påbörja men har blivit lugnare efter dem fått mer kunskap och veten om ämnet
 • Utifrån diskussionerna har vi kommit fram till att man kan jobba med källkritik eller programmering som ingångsvinkel och detta gav anledning till workshop på nästa APT, där vi tog fram olika digitala verktyg att jobba med, t.ex. greenscreen.
 • I diskussionerna kom det också fram att vi ska jobba med att göra det meningsfullt för barnen och implementera digitalisering i redan igånvarande teman.

 

Kom ihåg:

Detta dokument ska vara ett levande dokument och måste kontinuerligt följas upp, det för att vi inte ska ha de digitala aktiviteter som happenings men som en del av vardagens utbildning. 

 

Introduktion till SMÅTU:

SMÅTU planeringsmodellen består av 5 delar som hör ihop sammanhang, mål, åtgärd, tecken och utvärdering.

Man börjar med att fylla i sammanhang eller med ett mål från läroplanen.

Under sammanhang skriver man bakgrund för varför man jobbar med detta teman och sin generativa fråga.

Under målet lägger man in vilka mål från läroplanen man vill jobba med, det är bra att välja 1-2 mål för att det inte blir för stort. Under tiden man jobbar med temat måste man tänka målet som levande och inte spika fast det som att det inte kan ändras, man kanske har satt ribban för högt eller lågt.

Åtgärder lägger man in aktiviteter man gör med barnen, ändringar i förhållningssätt och allt annat man gör för att uppnå målen.

Tecken är observationer och dokumentation som styrker barnens process mot målen.

Utvärdering är personalens reflektioner över hur en aktivitet gick och analys av dokumentation under tecken och utvärdering av när man är i mål.

 

 

SMÅTU:

Sammanhang:

I förskolan är gruppen viktig för barns utveckling och lärande. Därför tänkte maskrosen att vi kör dansprogrammering med olika grupper för att gynna barnens lärande.

Mål:

Mål från läroplanen: 

 

Intern mål för enheten:

Barnen på Vitklövergatans förskolan ska få möjlighet till att vara minst 50% producenter vid användandet av digitala verktyg.

 

Åtgärd: 

Vi delar barnen i två grupper och vi förklar för dom att vi kör dansprogrammering och vi valde 4 kort som förklarar vad man ska göra. Vi brukar även sätta på musik ibland till den. Vi visar kort efter kort till barnen och kör kanske 4 gånger på samma sätt. Samtidigt samtalar vi med barnen om vad som står på kortet och om vad vi ska göra.

 

 

Tecken:

Vi tar kort på barnen och sätter upp de på väggen och vi brukar fråga barnen vad de gör på bilderna. Pedagogerna ser att 50% av de digitala verktygen är konsumenter. 

 

Utvärdering:

Vi ser att barnen är väldigt intresserade och när vi säger att vi ska ha dansprogrammering går de direkt till mattan och ibland ser vi att ett barn inte är med från början och går istället och leker någon annan stans. När han/hon ser gruppen dansar blir barnet med i gruppen och följer det alla andra gör. Därför tänkte vi pedagoger att vi har fyra kort som vi visar upp just nu, men vi vill öka på korten så att de får nya danser att göra 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: