Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magic! 6 Ht 2019

Skapad 2019-12-10 08:08 i Långbrodalsskolan Stockholm Grundskolor
Arbete med vårt läromedel i åk 6
Grundskola 6 Engelska
Under höstterminen åk 6 har vi på olika sätt använt boken Magic! 6 för att träna på det engelska språket.

Innehåll

Syfte

Syftet är att eleverna ska få en allsidig träning och användning av det engelska språket. Läsboken och uppgiftsboken är fyllda med elevnära uppgifter och texter med en tydlig koppling till det centrala innehållet i läroplanen. Boken behandlar främst grammatik, läsförståelse, hörförståelse och strategier för de två sistnämnda.

Konkretisering av mål

Med arbetet i boken Magic! är främst målet att eleverna ska utveckla strukturen i det engelska språket. De gör detta genom elevnära uppgifter med fokus på enkel grammatik och meningsbyggnad. Detta i sin tur ska utveckla kvalitén i elevernas egen användning i texter och talat språk. Uppgifterna utvecklar även elevernas kommunikativa förmågor där en stor del av uppgifterna koncentrerar sig just på samarbete eller parövningar. För att utveckla de här förmågorna krävs även att vi övar på strategier för läsförståelse och muntlig/skriftlig framställning.

Läsboken kommer användas för att utveckla elevernas förmåga att förstå enkel talad engelska. Den kommer även användas för att öva läsförståelse. 

Arbetssätt

I varje kapitel finns det i läsboken en längre text som sedan följs av ett par kortare. Hur vi arbetar med texterna kommer att variera lite under läsårets gång beroende på behovet i klassen. Antingen läser vi den tillsammans och övar på att läsa engelska och uttal eller så läser eleverna dem själva eller tillsammans för att sedan svara på frågorna till texten då fokus främst ligger på läsförståelse. 

För att kunna genomföra relevanta genomgångar kommer största delen av arbetet i arbetsboken ske i samma takt genom hela klassen. Boken är uppdelad i kapitel, och varje kapitel i mindre delar som i sig fokuserar på en specifik kompetens som eleverna får öva på. Mindre genomgångar kan hålls för grupper av elever som har behov av vidare förklaringar. 

Bedömning

Det som främst kommer kunna bedömas är förmåga att 

 • kommunicera på engelska samt förstå talad engelska i samtal 
 • förstå och tolka innehållet i olika slags texter och hörövningar 
 • använda det engelska språket i skrift när du till exempel skriver en berättelse 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
Engelska betygskriterier

Nivå 1
Nivå 2
Förstå
Eleven behöver träna mer.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra, kommentera & agera
Eleven behöver träna mer.
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja & använda strategi
Eleven behöver träna mer.
Du väljer och använder dig av någon strategi för lyssnande och läsning för att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna.
Du väljer och använder dig av flera strategier för lyssnande och läsning för att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna.
Välja & använda material
Eleven behöver träna mer.
Du kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Du kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Formulera sig
Eleven behöver träna mer.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta & förbättra
Eleven behöver träna mer.
Du kan bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar för att förtydliga och variera din kommunikation.
Du kan bearbeta och göra förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera din kommunikation
Uttrycka sig
Eleven behöver träna mer.
I muntlig och skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan du uttrycka dig relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Strategi för interaktion
Eleven behöver träna mer.
Dessutom kan du välja och använda dig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan du välja och använda dig av olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kommentera & jämföra
Eleven behöver träna mer.
Du kan i enkel form kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: