Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Artkunskap träd

Skapad 2019-12-10 08:28 i Östad skola Lerum
Växter, insekter och pollinering
Grundskola 4 – 5 Biologi
Vi lär oss om de vanligaste träden i Sverige. Var de växer och vad de kan användas till.

Innehåll

Det här ska du arbeta med:

Få ny kunskap genom gemensamma genomgångar, filmer och utomhuslektioner.

Arbete i grupp både praktiskt och teoretiskt. 

Vi fokuserar på förmågan att:

 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen och samhället.

Det här kommer att bedömas

Hur väl du kan:

- förklara och använda områdets begrepp. 

- ta ställning  i frågor som rör biologisk mångfald, 

- genomföra fältstudier. 

 

Viktiga begrepp 

Liv

Organismer 

Växter

Fortplantning

Frö

Fröspridning

Fotosyntes

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: