Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande

Skapad 2019-12-10 08:37 i Färlövs skola Kristianstad
Grundskola 2 Svenska Matematik NO (år 1-3) SO (år 1-3)
I det skapande arbetet främjas fantasi och kreativitet samtidigt som goda relationer och samarbete utvecklas utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.

Innehåll

Som stöd för vårt arbetssätt har vi utgått ifrån styrdokumentet Fritidshemmet - kommentarmaterial till läroplanens 4:e del, sid 7-17.
En viktig röd tråd i vårt arbete är att skapa en meningsfull fritid för eleverna. Den skall skapa ett intesse och ge erfarenheter som kan vara betydelsefulla för elevernas fritid men samtidigt för deras fortsatta liv, en meningsfull fritid.

Skapande, utforskande och praktiskt arbete

Arbetet i fritidshemmet skall främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra. Det kan ske genom exempelvis drama, dans, bild och form. Eleverna får delta i en kreativ process där aktiviteterna kan utvecklas, göras om så att de får pröva sig fram och vågar ta risker vilket är en del av skapandet.
Eleverna får uppleva med och lära med hjälp av sina sinnen vilket är en viktig del i inlärningen. Eleverna får möjlighet att använda olika material, redskap och tekniker i sitt skapande. Eleverna har möjlighet att använda digitala hjälpmedel i sitt skapande.
När eleverna får uttrycka sig genom olika uttrycksformer får de förutsättningar att utveckla språket, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden. Genom själva skapandet får eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur man kan formulera egna åsikter, tankar och idéer.

 Leken

I det skapande arbetet är lek en väsentlig del i elevernas aktiva lärande. 

Rekreation och vila

I det dagliga arbetet behöver eleverna en balans mellan aktiviteter och rekreation. Att sitta och rita eller pärla mönster är två bra aktiviteter vilket skapar återhämtning.

Demokrati

Eleverna ges möjlighet att reflektera och fundera om olika skapelser. Det kan handla om att uttrycka sig om något och hur det kan uppfattas olika av omgivningen beroende på ditt tonfall eller ords nyanser. Språkbruket är viktigt för att upprätthålla goda relationer samt att samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.

Matematik

Här kommer några exempel när eleverna använder matematik i sitt skapande, då de sysslar med mönster, ritar, bygger eller skapar måltider. 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: