👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa - Planera, träna, utvärdera

Skapad 2019-12-10 08:51 i Gubbängsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 – 9 Idrott och hälsa
Din uppgift att sätta upp mål för samt planera, genomföra och utvärdera ett träningsprogram som syftar till att träna upp styrka. Du ska utgå från din egen fysiska förmåga och din träningsstatus samt vad du vill förbättra. Träningsplaneringen ska du kontinuerligt utveckla utifrån hur du utvärderar din utveckling mot ditt träningsmål. Arbetsområdet kommer också att behandla hur kroppen fungerar, samt en del om kost, sömn och olika levnadsvanor.

Innehåll

Vecka 2: Tors:Gå igenom kunskapsområdet, prata om hur människokroppen är uppbyggd och fungerar(skelett, leder, diskar, muskler, s. 24-35). Gå igenom och prova grundövningar i styrketräning. Dela ut och börja fyll i träningsdagbok.

Vecka 3: Mån: Styrketräning med egna kroppen vs yttre belastning (fria vikter). Forts. gå igenom: energi till muskelarbete, s. 36.38), träningsdagbok.

Vecka 3: Tors: Gå igenom blodomloppet och andning (s. 39-47). Uthållig styrketräning: Bodypump. Träningsdagbok.

Vecka 4: Mån: Planera styrketräning, gå igenom olika metoder och typer av styrka. Eleverna får testa övningar med hjälp av "styrkeprogrammet" med Ipads. Sätt upp mål, gör en planering. Träningsdagbok. 

Vecka 4: Tors: Träna utifrån individuellt mål och planering. Eventuellt utveckla planering. Gå igenom kost. Träningsdagbok.

Vecka 5: Mån: Träna utifrån individuellt mål och planering. Eventuellt utveckla planering. Gå igenom sömn. Träningsdagbok.

Vecka 5: Tors: Träna utifrån individuellt mål och planering. Eventuellt utveckla planering. Träningsdagbok.

Vecka 6: Mån: Träna utifrån individuellt mål och planering. Lämna in planering, fyll i träningsdagbok och lämna in träningsdagbok med utvärdering. 

Vecka 6: Tors: Skriftligt prov: Träningslära.

 

 

Det du ska göra:

 

è Sätta upp mål för träning av styrketräning och därefter planera ett träningsprogram som du har möjlighet att träna utifrån. Målet ska vara konkret och mätbart. Du ska motivera valet av de aktiviteter, eller metoder som du valt i din planering.

 

è Dokumentera träningen under de veckor som du tränar  med hjälp av en träningsdagbok

 

è Utvärdera träningsprogrammet och hela processen (hur det har gått att sätta upp mål, planerat och genomfört träningsprogrammet) med hjälp av en träningsdagbok.

 

 

 

Utvärderingen ska svara på följande frågor:

 

è Hur har du upplevt träningen?

 

è Har du kunnat följa din planering? Varför?/Varför inte?

 

è Om du skulle göra om uppgiften igen skulle du då göra på samma sätt? Motivera ditt svar!

 

è Har din fysiska förmåga och hälsa påverkats av träningen och i så fall i vilket avseende/vilka avseenden?

 

è På vilket sätt kan den fysiska förmåga och hälsa påverkas av träningsprogrammet.

 

 

 

Bedömningsaspekter av den första delen den del av kunskapskravet som vi arbetar med:

 

 

 

Kunskapskrav för betyget E:

Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter…

Kunskapskrav för betyget C:

Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter…

Kunskapskrav för betyget A:

Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter…

Konkret exempel:

Du har satt upp mål som i huvudsak är realistiska och motiverande.

 

Du har visat att du kan välja aktiviteter/övningar, träningsfrekvens och intensitet som i huvudsak är motiverande och anpassade till träningsprogrammets mål.

Konkret exempel:

Du har satt upp mål som är relativt realistiska och motiverande.

 

Du har visat att du kan välja aktiviteter/övningar, träningsfrekvens och intensitet som är relativt väl motiverande och anpassade till träningsprogrammets mål.

Konkret exempel:

Du har satt upp mål som är realistiska och motiverande.

 

Du har visat att du kan välja aktiviteter/övningar, träningsfrekvens och intensitet som är väl motiverande och anpassade till träningsprogrammets mål.

 

 

 

 

 

Bedömningsaspekter av den andra delen av den del av kunskapskravet som vi har arbetat med:

 

 

 

Kunskapskrav för betyget E:

Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsa och den fysiska förmågan

Kunskapskrav för betyget C:

Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsa och den fysiska förmågan

Kunskapskrav för betyget A:

Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsa och den fysiska förmågan

 

Konkret exempel:

Du har visat att du kan ge en enkel och till viss del underbyggd beskrivning av träningsprogrammets förväntade effekter på den fysiska förmågan och hälsa samt sätta detta i relation till egna upplevelser.

 

Du har också visat att du kan ge enkla exempel på och föra en till viss del underbyggt resonemang om hur fysiska , psykiska och sociala aspekter av hälsan påverkas av träning och andra faktorer.

Konkret exempel:

Du har visat att du kan ge en utvecklad och relativt väl underbyggd beskrivning av träningsprogrammets förväntade effekter på den fysiska förmågan och hälsa samt sätta detta i relation till egna upplevelser.

 

Du har också visat att du kan ge utvecklade exempel på och föra ett relativt väl underbyggt resonemang om hur fysiska, psykiska och sociala aspekter påverkas av träning och andra faktorer.

Konkret exempel:

Du har visat att du kan ge en väl utvecklad och väl underbyggd beskrivning av träningsprogrammets förväntade effekter på den fysiska förmågan och hälsa samt sätta detta i relation till egna upplevelser.

 

Du har också visat att du kan ge välutvecklade exempel på och föra ett väl underbyggt resonemang om hur fysiska, psykiska och sociala aspekter av hälsa påverkas av träning och andra faktorer.

 

 

 

 

 

 

TRÄNINGSPLANERING – EXEMPEL

 

 

 

Mål? Vad vill du uppnå med träningen. Exempel: ”mitt mål är att kunna öka belastningen i en övning med 10 kg”, ”mitt mål är att kunna göra 18 st chins den 9e februari 2021”.

 

 

 

Syfte? Varför vill du uppnå målet? Exempel: ”För att jag vill förbättra konditionen för att det är en viktig del av min idrott/mitt idrottande/min träning/för...

 

 

 

Hur: Så här ska jag träna för att uppnå målet! Träningsmetoder! Träningsplanering!

 

 

 

Målsättning – S.M.A.R.T:

 

 

 

S.M.A.R.T. är en förkortning för:

 

 

 

Ø  Specifikt = vad är det exakt du vill utveckla/förbättra?

 

Ø  Mätbart = hur mycket vill du utveckla? Utgå från test. Gör nytt test när målet ska vara uppnått.

 

Ø  Accepterat = är målet mentalt förankrat? Tror du på det.

 

Ø  Realistiskt = Är det rimligt att uppnå på den här tiden?

 

Ø  Tidsbundet = en deadline när målet ska vara uppnått, t.ex. målet ska vara uppnått den 9e februari 2021.

 

 

 

Uppgifter

 • Planera, genomföra och utvärdera träning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  C 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  A 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 9

Matriser

Idh
Kunskapskrav idrott och hälsa åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Delta
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Takt och rytm
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.
Simma
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Mål & plan för träning
 • Idh
 • Idh
 • Idh  7-9
 • Idh  7-9
 • Idh  7-9
 • Idh  7-9
 • Idh  7-9
 • Idh  E 9
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Aktiviteter, hälsa & förmåga
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Anpassa friluftsaktiviteter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Orientera sig
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Förebygga skador
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Nödsituationer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.