Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik för åk 4, Konstruktion och tekniska lösningar

Skapad 2019-12-10 08:52 i Parkskolan Norrtälje
Planering i teknik för åk 4. Tar upp olika byggnadstekniker och material. Eleverna konstruerar egna modeller.
Grundskola 4 Teknik
Du får lära dig hur man kan konstruera olika byggnader, som broar, olika hus, torn och master, så de blir stabila. Vilka tekniker som är användbara och vilka material som är lämpliga. Du får också lära dig något om olika byggnadsmaterial, som till exempel betong, stål och glas. Vi bygger egna konstruktioner.

Innehåll

Konstruktion och tekniska lösningar

1. Konstruktion och tekniska lösningar

- olika typer av stabila konstruktioner

- byggnadsteknik

- exempel på byggnadsmaterial

2.   Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Se nedan

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Se nedan

4. Arbetssätt

Du kommer att få lyssna på genomgångar och delta i diskussioner om olika konstruktioner och hur byggnadskonsten har utvecklats genom historien. Du kommer att få se filmer som berör arbetsområdet. Största delen av tiden kommer du att få arbeta laborativt med olika konstruktioner.

5. Bedömning

Läraren bedömer löpande ditt deltagande i diskussioner och genomgångar. Ditt arbete med konstruktionerna bedöms i avseende på de tekniska lösningar ni kommit fram till.

6. Kunskapskrav

- du skall ha utfört konstruktioner i olika material

- du skall känna till för- och nackdelar med några vanliga byggnadsmaterial, t ex betong, glas och stål

- du skall veta något om hur man bygger stabilt, hållbart och miljövänligt

 

7. Matris

Se nedan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Teknik för åk 4, Konstruktion och tekniska lösningar

Nivå 1
Nivå 2
Aspekt 1 - Konstruera
Du visar att du kan genomföra enkla konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar. Under arbetet bidrar du med att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Du visar att du kan genomföra enkla konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar. Under arbetet formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Aspekt 2 - Resonera
Du visar att du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar.
Du visar att du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: