Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Underbara jag möter världen

Skapad 2019-12-10 08:53 i Gjutformens förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Didaktisk planering för projektet Underbara jag HT19/VT20

Innehåll

 

Fokusområde (utvecklingsområde över läsåret på Gjutformen HT19/VT20):

Hållbar utveckling med normkritiskt perspektiv

 

Bakgrund: 

 

Utifrån undersökningsfasen har vi sett att barnen har visat ett intresse för sig själva och för sina kompisar. Vi har valt att arbeta vidare med detta för att barnen ska få möjlighet att bli medvetna om sig själva samt i relation till andra. 

 

Pedagogfokus:

 

Vi vill ta vara på barnens nyfikenhet till sig själva och till varandra. Vi vill hjälpa barnen att utveckla strategier för att ta kontakt med varandra, hur de förhåller sig till varandra och hur de delar utrymme med varandra. Vi väljer att se konflikthantering som en del av utvecklingen i barnens sociala lärande. 

 

Barnfokus: 

Hur bemöter jag andra i min närhet? Hur ser jag ut?

 

Syfte: 

 

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet" (Lpfö18, s.13),

 

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar (Lpfö18, s.13),

 

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler (Lpfö18, s. 13).

 

Målformulering: 

 

Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla sin identitet och utveckla strategier att ta kontakt med varandra och att fungera i grupp.

 

Målkriterier:

 

·       Barnen bjuder in varandra i sina lekar

 

·       Barnen hjälper varandra

 

·       Barnen visar hänsyn till varandra

 

Arbetssätt:

 

·       Ge barnen möjlighet och utrymme för att utforska sig själva, både sin kropp och "att vara jag" i förhållande till andra

 

·       Dela barnen i mindre grupper för att kunna vara en närvarande pedagog

 

·       Genom att fånga upp barnens intressen under projektets gång

 

 

 

Utvärderingsmetod:

 

Dokumentation i Unikum, både gemensamt och individuellt. Pedagogernas reflektioner, både gemensamma och individuella.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: