Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Självständighet vid påklädning

Skapad 2019-12-10 09:44 i Fyrens idrottsförskola Kristianstad
Förskola
Vi arbetar med barnens självständighet vid påklädning

Innehåll

 

Vi arbetar med självständighet vid påklädning:

När vi ska klä på oss för att gå ut går vi in i hallen med ett färre antal barn, detta gör vi för att ge barnen tid till att pröva klä på sig. Vi pedagoger uppmuntrar barnen att hämta sina kläder och prova att klä på sig själva. Under tiden är vi pedagoger med och stöttar samt hjälper till i den mån som varje barn behöver. Vi stärker barnen genom att berömma dem under deras process. Om barnen t.ex. sätter fel sko på fel fot frågar vi barnen ifall det känns skönt för dem istället för att säga att det är ”fel”. Ibland kanske en kompis kan hjälpa till och på sätt kan barnen lära genom varandra.

 

Vårt syfte är att barnen utifrån den egna förmågan ska bli självständiga vid påklädning samt att stärka barnen att tro på sig själva, att våga pröva själv och att be om hjälp. Barnen ges tillfällen till att öva på att klä på sig själva och blir även medvetna om vilka kläder som man behöver ha på sig beroende vilket väder det är.

 

Av och påklädning är en aktivitet som vi gör flera gånger varje dag. Vid varje tillfälle ges möjlighet till samspel, kommunikation, delaktighet och att stärka kroppsuppfattningen.

 

Vi benämner, beskriver och förstärker upplevelsen av varje kroppsdel och hur man ska göra för att t.ex. få in armen i tröjan eller foten i byxorna. Allt är en början på det som senare byggs på med att barnet blir mer och mer delaktigt och vill prova själv. Men man får heller inte glömma att anpassa det utifrån alla barnen och framför allt ge dem tid.

 

  

Att vara delaktig betyder inte att man ska göra allt själv utan:

 

 • att man får vara med i sin takt utifrån sina förutsättningar och förmågor
 • att man hinner med för att uppfatta och förstå vad som händer
 • att man blir lyssnad på och får möjlighet att påverka

 • att man får möjlighet att uppleva varje kroppsdel och rörelse för sig och på så sätt lära sig många saker om sin kropp

 • att man får prova själv och kanske guidas in i en rörelse man inte lärt sig än

 • att man får känna att man varit med på sitt sätt när man ser att handen eller foten sticker fram

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: