Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Självkänsla

Skapad 2019-12-10 09:55 i Förskolan Tärnan Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Avdelningens mål:

Vårt mål är att stärka barnens självkänsla och att de ska bli starka individer som vågar/kan stå upp för sina åsikter och tankar.

Att barnen ska förstå att de har en betydande del i samarbetet och samspelet på förskolan.

 

 

Aktivitet:

Vi och barnen samtalar mycket under hela dagen om både stort och smått. Då övar vi på att lyssna och våga säga vår mening. Man behöver inte alltid tycka lika, men ändå respektera varandras åsikter och tankar.

Under måltiderna finner vi tillfällen för diskussioner som berör alla där vi övar på att lyssna på varandras åsikter och berättelser.

Här får den egna åsikten bli  bekräftad och vi ger positiv respons när det visar sig att det är olika/lika.  

 

 

När? Var? Hur? Varför?

I vår vardag på förskolan lägger vi mycket tyngd på situationsbundna samtal för att stärka barnens självkänsla.

Vi fångar upp barnens samtal där åsikter, tankar och funderingar kan leda till ett tydliggörande av att respektera varandras olikheter.

Vi påvisar fördelen med att vara olika, att det är en tillgång, där vi uppmanar barnen att hjälpa varandra efter den förmåga dom har. 

Vi ger positiv förstärkning när vi ser att de gör något "gott" och dokumenterar situationer där barnen på eget initiativ är en hjälpsam och god kamrat. 

 

 

 

Resultat - hur blev det?

 Barnen har blivit mer uppmärksamma på att samarbetet kräver att alla är delaktiga och vågar berättar för oss vuxna om de tycker att det inte fungerar. Berättar även för oss om situationer när de känner att de gjort en positivt och god handling gentemot sina kompisar.   

 

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
    Lpfö 18
  • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: