Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid & statistik, numerisk räkning åk.4

Skapad 2019-12-10 10:28 i Lingenässkolan Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Matematik
I kapitel 3 och 4 kommer vi att arbeta med klockan, tid, olika sorters tabeller, medelvärde och numerisk räkning. Numerisk räkning betyder att vi fortsätter jobba med multiplikation och division med 0, 10, 100 och 1000. Dessutom ska vi jobba med avrundning och bråk.

Innehåll

UNDERVISNING

Under detta arbetsområde kommer vi att:

* arbeta enskilt och tillsammans med andra

* ha gemensamma genomgångar

* träna på huvudräkning, och lära oss strategier hur man kan tänka

* arbeta med EPA med aktiviteter och problemlösning

* kommunicera matematik och träna oss på att använda matematiska begrepp

* titta på filmklipp

 

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

* använda matematiska begrepp, t ex år, månad, vecka, dygn, timmar, minuter, sekunder, diagram, medelvärde, avrundning, överslagsräkning och närmevärde

välja och använda metod, använda matematiska metoder för att räkna de olika räknesätten med hjälp av uppställning

problemlösning, formulera och lösa problem med hjälp av lämpliga strategier och metoder

resonera och kommunicera, hur väl du kan berätta om hur du har tänkt, diskutera det med dina kamrater och om du kan visa det i räknehäftet

 

Du ska kunna: 

 * digital och analog klocka

* räkna med tid

* läsa av tabeller

* läsa av olika diagram

* räkna ut medelvärde

 

* räkna multiplikation och division med 10, 100, 1000

* räkna multiplikation med tal som slutar på 0

* kunna avrunda och göra överslagsräkning

* veta vad bråk är

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Alfa kap. 3 - 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Jag...
Begrepp
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
 • Ma  A 6
...kan några begrepp, tex dygn, datum, bråkform, diagram med vuxenstöd ...kan analog och digital klocka med vuxenstöd
...kan några begrepp, tex dygn, datum, bråkform, diagram ...kan analog och digital klocka
...kan flera begrepp och kan använda dem i välkända sammanhang ...kan klockan och medelvärde
...kan flera begrepp och kan använda dem i nya sammanhang ...kan klockan och olika typvärde
Jag...
Metod
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
...kan räkna med tid med hjälp av klockan med vuxenstöd ...kan räkna multiplikation och division med 0, 10,100 med vuxenstöd ...kan räkna med bråk med vuxenstöd
...kan räkna tid med hjälp av klockan ...kan räkna multiplikation och division med 0, 10 och 100 ...kan räkna med bråk
...kan räkna med tid ...kan räkna multiplikation och division med 0, 10,100 och 1000 ...kan räkna ut medelvärde
...kan räkna ut olika typvärde
Jag...
Problemlösning
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
...kan lösa enkla problem med vuxenstöd
...kan lösa enkla problemtal med de fyra räknesätten
...kan lösa enkla problemtal i flera steg
Jag...
Resonera och kommunicera
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
 • Ma  A 6
...kan berätta och prata om hur jag tänker när jag räknar med vuxenstöd ...kan diskutera matematik med hjälp av en vuxen
...kan berätta och prata om hur jag tänker när jag räknar ...kan diskutera matematik
...kan visa och samtala om hur jag tänker när jag räknar ...kan diskutera matematik, ställa frågor och svara på andras frågor
...kan visa och samtala om hur jag tänker när jag räknar på ett mycket tydligt sätt ...kan diskutera matematik, ställa frågor och bemöta argument
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: