Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Astronomi Åk 9

Skapad 2019-12-10 11:31 i Hässelby Villastads skola Stockholm Grundskolor
Astronomi Hur världsbilden har förändrats? Olika begrepp? Raketer
Grundskola 9 Fysik
Astronomi, från grekiskans αστρονομία är vetenskapen om himlakropparna och universum. Den innefattar kosmologin, som försöker utveckla en helhetsbeskrivning av kosmos, det vill säga universum, och dess uppkomst, utveckling och storskaliga struktur.

Innehåll

 Lokal pedagogisk planering för år 9 i NO 

 Ämne: Fysik, Område: Astronomi

 Vad? 

 Centralt innehåll i årskurs 7–9, Fysik;

 

  • Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar.
  • Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnors utveckling
  • Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.

  

Förtydligande av mål för avsnittet;

 -          Ha kunskap om hur vår världsbild (geocentrisk och heliocentrisk) har förändrats genom historien fram till idag.

 -          Ha kunskap om Big Bang och universums uppkomst och uppbyggnad

 -          Ha kunskap om himlakroppar, solsystem och galaxer

 -          Ha kunskap om avstånd i universum samt några metoder för avståndsmätning i universum

 

Begrepp att känna till:  

Heliocentrisk

Geocentrisk

Kosmos

Stjärna

Sol

Solsystem

Planet

Asteroid

Meteorer

Meteorit

”Stjärnfall”

Komet

Absolut ljusstyrka/ Skenbar ljusstyrka

De tre uppkomst teorierna

Galax

Nebulosa

Röd jätte

Vit dvärg

Ljusår

Triangelmetoden/Parallaxmetoden

Supernova

Neutronstjärna, Variabel stjärna

Svart hål

Gravitation

Mörk energi

Dubbelstjärna, Klotformiga stjärnhopar

 

 När? Vecka 45–50

 

Hur? Genom föreläsningar, film och prov.  

 Bok: Fysik Lpo Bok 3: s 69–73, Studieuppgifter s 79 uppg.110–126

 Fysik Direkt: s 12–15, s 218–233

  

Redovisning och bedömning

Kvalitativa nivåer

Aspekter

E

C

A

Förmågan

att förstå och

använda

naturvetenskapliga

begrepp

 

Du har grundläggande kunskaper om universums uppbyggnad och utveckling och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.

 

Du har goda kunskaper om universums uppbyggnad och utveckling och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.

 

Du har mycket goda kunskaper om universums uppbyggnad och utveckling och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier

 


 Lektionsplanering:
V. 45
Lektion 1 Hur såg vår världsbild ut förr och nu
Film: ”Kopernikus, Brahe och den snurrande jorden”
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD 1675, 32 min
Vem var Kopernikus och Galileo Galilei?
Världsbilder Heliocentrisk, Geocentrisk
Fysik Direkt s 12–13

V. 46
Lektion 2–3 Uppsats
Skriva en sammanhängande text som är språkligt genomarbetad där samtliga vetenskapsmän som tas upp i filmen: ’Kopernikus, Brahe och den snurrande jorden’’ presenters utförligt i kronologisk ordning samt vad var och en av dessa har bidragit med. Texten skriv på dator 400–600 ord. Syftet med uppgiften är att lära sig om hur olika vetenskapsmän tillsammans har förändrat astronomin och vår världsbild. Tid för uppgiften är 2x 60min.

 

Lektion 4 Begrepp

 Ta reda på begreppen som står i planeringen. Använd bok: Fysik Direkt och dator.
 

Lektion 5
Hur arbetar en astronom? Hur observerar man stjärnor och förändringar på himmelen.
Enheten ljusår. Skenbar ljusstyrka och absolut ljusstyrka.
Film: ’’En astronomisk resa i rymden’’
https://www.youtube.com/watch?v=tEH9jpWzElE
Fysik Lpo Bok 3 sid 69
Fysik Direkt sid 218-219

 

V47
Lektion 6 Teorier om universums uppkomst
Olika teorier om Universums uppkomst.
Film: ”Big Bang- Den stora smällen”

 

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%201875, 21min
Film: ’’Knäcka kosmos gåta’’
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=U104355-06 , 10 min.

 Fysik Direkt sid 224–227

 

Lektion 7 Begrepp

 Ta reda på begreppen som står i planeringen. Använd bok och dator.

 

 

 

Labb: Raketbygge

 

 

 

 

V.48
Lektion 8 Begrepp

 En stjärnas födelse och död.

 Instuderingsfrågor

 Fysik Direkt sid 220–223

 Fysik Lpo Bok 3 sid 79–82

 

 

Lektion 9 Vår galax och dess uppbyggnad, storleksförhållanden

 Planeterna

Vad är en stjärna och vår sol - en före detta nebulosa.

 Just amazing: Begrepp om storleksförhållandena, oändligheterna åt båda hållen.

 https://www.youtube.com/watch?v=jfSNxVqprvM, 3.30 min

 Starsize comparison: https://www.youtube.com/watch?v=GoW8Tf7hTGA 6.50 min

 Fysik Direkt sid 14–15

 Fysik Lpo Bok 3 sid 70–72

 

Lektion 10 Instuderingsuppgifter

 Fysik Lpo Bok 3 sid 79–82

 

Labb: Raketbygge forts.

  

V.49

 Lektion 11 Mätning av avstånd i rymden.

 Ljusår, triangulering 

Film: Cosmic voyage 35 min

 https://www.youtube.com/watch?v=DyAxf2HVJvc

 Instuderingsuppgifter

 Fysik Lpo Bok 3 sid 79–82

 

Lektion 12 Hur slutar det?

 Expandering av universum.

 Mörk materia: Dark Matter, 6 min (engelska) http://www.phdcomics.com/comics/archive.php?comicid=1430

 Instuderingsuppgifter

 Fysik Lpo Bok 3 sid 79–82

  

Lektion 13 Finns liv i universum?

 Fysik Direkt sid 228

  

Space exploration

 Saturn V Launch 3 min

 https://www.youtube.com/watch?v=oSP_xaYVfDI

 Space Shuttle Launch 4 min

 https://www.youtube.com/watch?v=OnoNITE-CLc

 Lonokhod - Tank on the moon 9 min

 https://www.youtube.com/watch?v=JUkAVZMX8QU

Mars Science Laboratory Curiosity Rover 11 min

 https://www.youtube.com/watch?v=P4boyXQuUIw

Artemis mission 3 min

 https://www.youtube.com/watch?v=7VvozsSG23w

 Starship Earth to Earth 2 min

 https://www.youtube.com/watch?v=zqE-ultsWt0

 

Labb: Triangulering- avståndet till en stjärna

  

V. 50

 Lektion 14 Repetition

  

Lektion 15 Prov 11 december

  

Tips på filmer om universum:

 National Geographic – Gravity 44 min (engelska)

 Through the wormhole (en serie på många avsnitt, varje är ca 40 min)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: