Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendom och Kristendom

Skapad 2019-12-10 11:34 i Essingeskolan Stockholm Grundskolor
Människor lever med och uttrycker sin religion på olika sätt. Religionen påverkar samhället och dess värderingar. Kunskap om olika religioner skapar förståelse mellan människor. I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer religionerna judendom och kristendom.
Grundskola 6 Religionskunskap
Människor lever med och uttrycker sin religion på olika sätt. Religionen påverkar samhället och dess värderingar. Kunskap om olika religioner skapar förståelse mellan människor. I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer religionerna judendom och kristendom.

Innehåll

Syfte

Syftet med detta avsnitt är att förstå hur det är att vara jude eller kristen. Du ska även kunna jämföra judendomen och kristendomen.

Begrepp som du ska kunna:

Tanakh, förbund, sabbat, profet, rabbin, kantor, synagoga, templet, Tora/läran, Neviim/profeterna, Khetuvim/skrifterna, patriark, pesach/påsk, arken, budord, messias, kosher, Kanaans land, Talmud, Rosh hashana/nyåret, Jom Kippur/försoningsdagen, Chanukka, bar mitzva, bat mitzva, jiddisch, ortodoxa, konservativa, liberala, föredöme, ceremoni, vilodag, Bibeln, Jesus, frälsare, Gamla testamentet, Nya testamentet, kyrka, evangelierna, lärjungar, under, liknelse, nattvard, dop, rökelse, den helige Ande, församling, statsreligion, biskop, påve, patriark, ortodoxa kyrkor, katolska kyrkor, protestantiska kyrkor, mysterium, ikoner, kloster, munkar, nunnor, helgon, Martin <luther, bannlyst, synd, syndernas förlåtelse, evigt liv, den gyllene regeln, Fader, Son, Ande = treenighet

Hur kommer vi arbeta?
Grupp- och klassdiskussioner

Läsa och diskutera det som står i Utkik

Se på filmer på SLI

Exitpass och Prov 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
-jämföra judendom med kristendom
-använda vanligt förekommande ord och begrepp inom religion

Jag kommer att bedöma dina faktakunskaper om religionernas:
-heliga rum, platser, symboler och ritualer
-grundtankar
-levnadsregler

Så här kommer bedömningen att ske genom att jag:
- lyssnar på dig när vi diskuterar

- tar del av hur du besvarat olika frågeställningar på exitpass och prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6

Matriser

Re
Religion: Judendom och Kristendom

Når ännu ej målen
Fakta
Har grundläggande kunskaper i det område som vi läser om.
Har goda kunskaper i det område som vi läser om.
Har mycket goda kunskaper i det område som vi läser om.
Grundläggande kunskaper
Heliga platser, heliga rum, levnadsregler
Du har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till judendomen och kristendomen.
Du har goda om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till judendomen och kristendomen.
Du har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till judendomen och kristendomen.
Samband kristendom och judendom.
Likheter och skillnader mellan religionerna
Du visar dina kunskaper genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan olika religioner.
Du visar dina kunskaper genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan olika religioner.
Du visar dina kunskaper genom att föra väl utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan olika religioner.
Begrepp
Begrepp och modeller.
Kan använda sig av begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan använda sig av begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan använda sig av begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Högtider och traditioner
Eleven har grundläggande kunskaper om några kristna och judiska högtider och traditioner.
Eleven har goda kunskaper om några kristna och judiska högtider och traditioner
Eleven har mycket goda kunskaper om några kristna och judiska högtider och traditioner
Kristedomens utveckling
Eleven har grundläggande kunskaper om hur kristendomen har utvecklats/förändrats/förgrenats över tid.
Eleven har goda kunskaper om hur kristendomen har utvecklats/förändrats/förgrenats över tid.
Eleven har mycket goda kunskaper om hur kristendomen har utvecklats/förändrats/förgrenats över tid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: