Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mini-gymnasiearbete

Skapad 2019-12-10 11:58 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Samhällskunskap
I åk 3 kommer du att skriva ett gymnasiearbete och detta krävs för att få en gymnasieexamen. För att underlätta arbetet med gymnasiearbetet får du redan nu i åk 2 arbeta med en mini-version som syftar till att förbereda dig inför det stora gymnasiearbetet. Arbetet kommer att ske i samverkan mellan samhällskunskapen och svenskan.

Innehåll

 

I Skolverkets syfte för kursen Sam 2 står det följande:

 

Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.

 

Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet.

 

Förmåga att uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.
 
Vi kommer att arbeta med området under V. 2 - V.8 med en avslutande uppgift där du läser en annan elevs minigymnasiearbete och ger feedback fr. o m v.10.
 
 

 

 

Uppgifter

  • PP Omarbetad Minigymnasiearbete

  • Samskrivning - resultat/diskussion

  • PP Omarbetad Minigymnasiearbete

Matriser

Sam
Samhällskunskap 2

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Kunskapskrav 3
Analysera komplexa samhällsfrågor med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder
Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.
Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med enkla omdömen.
Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med nyanserade omdömen.
Kunskapskrav 6
Söka, granska och tolka information, källhänvisa samt reflektera källkritiskt
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra enkla reflektioner om källornas relevans och trovärdighet.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra välgrundade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet.
Kunskapskrav 7
Uttrycka kunskap i olika presentationsformer
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: