👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boll- och racketsporter åk 6 vt 2022 Vikmanshyttans skola

Skapad 2019-12-10 12:30 i Vikmanshyttans skola Hedemora
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Under veckorna 3-10 kommer vi att göra övningar och spela boll- och racketsporterna basket, volleyboll, handboll, innebandy, badminton, mini- och bordtennis. Träna hänsynstagande och samarbete. Samtala om upplevelser av utövandet och beskriva hur man kan förebygga skador förknippade med sporterna.

Innehåll

Mål

 • Hantera olika bollar
 • Lära in spelens grundregler
 • Samarbeta
 • Förstå hur sådana sporter kan påverka hälsan
 • Känna till hur man kan förebygga skador förknippade med bollsporter

Vi kommer att

 • Göra olika bollövningar
 • Spela sporterna
 • Öva samarbete i övningar och spel
 • Prata om hälsopåverkan
 • Prata om och träna på att förebygga skador

Bedömning

 • Hur du deltagit och anpassat rörelser
 • Hur du samarbetat och visat hänsyn
 • Hur du samtalat/skrivit om egna upplevelser
 • Din beskrivning och ditt visande av hur man kan förebygga skador förknippade med bollsporter

Grovmotoriska förmågor

 • kasta
 • fånga
 • springa

Centrala begrepp

dribbla, passa, skjuta, sparka, kast, lay up, tackla, hoppa

regler, basketboll, innebandyboll, volleyboll, handboll, tennisboll, badmintonboll, pingisboll, mål, klubba, hjälm, skyddsglasögon, korg, nät, racket, domare, match, spelplan, utvisning, skada, slag

 

Matriser

Idh
Boll- och racketsporter åk 6

1
2
3
4
Deltagande
Förmågan att delta i bollsporter.
Ej visat tillräckliga kunskaper än.
Du deltar till viss del i aktiviteten.
Du deltar oftast i aktiviteten.
Du deltar alltid aktivt i aktiviteten.
Anpassning av rörelser
Förmågan att anpassa rörelser i bollsporter.
Ej visat tillräckliga kunskaper än.
Du anpassar dina rörelser till viss del i aktiviteten.
Du anpassar dina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Du anpassar dina rörelser väl till aktiviteten.
Regler och hänsynstagande
Förmågan att ta hänsyn och samarbeta.
Ej visat tillräckliga kunskaper än.
Du lyssnar till och praktiserar de flesta regler.
Du följer regler, tar hänsyn och samarbetar oftast väl.
Du följer regler, tar stor hänsyn till dina kamrater och samarbetar väl.
Samtal/resonera
Förmågan att samtala om upplevelser av fysiska aktiviteter och hur dessa påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
Ej visat tillräckliga kunskaper än.
Du kan samtala om dina upplevelser av fysiska aktiviteter och för då ENKLA OCH TILL VISS DEL underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan samtala om dina upplevelser av fysiska aktiviteter och för då RELATIVT underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan samtala om dina upplevelser av fysiska aktiviteter och för då VÄL underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Förebygga skador
Förmågan att beskriva hur man förebygger skador när man ska spela bollsporter.
Ej visat tillräckliga kunskaper än.
Du kan ge ENKLA beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med aktiviteten.
Du kan ge UTVECKLADE beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med aktiviteten.
Du kan ge VÄLUTVECKLADE beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med aktiviteten.