Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde 3: Sex som vetenskap

Skapad 2019-12-10 13:20 i Dackeskolan Mjölby
Gymnasieskola Naturkunskap
Sex är en stor del av vårt samhälle och av många människors liv men varför fungerar sex och relationer på det sätt som de gör? Vi kommer här att tänka oss tillbaka till de tidiga människornas tid för att undersöka några evolutionära skäl till varför sex och relationer ser ut som de gör. Vi kommer även att diskutera olika problem som sexualiteten kan orsaka i det moderna samhället.

Innehåll

Vi kommer att beröra följande centrala innehåll:

 

 • Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion kring normer, rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa.

 

Vi kommer att examinera följande kunskapskrav:

 

Eleven kan redogöra, utifrån relevanta kunskaper om sexualitet och relationer, för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen. I samband med redogörelsen kan eleven diskutera konsekvenser såväl för individens sexuella hälsa som för folkhälsan.

 

Rent praktiskt så kommer vi att dela upp undervisningen i följande delar:

·       Normer kring sex och sexualitet

o   Förändringar över tid

o   Påverkan på människor

o   Användning i media och reklam

·       Reproduktionsorganens funktion och utseende

o   Olika typer

o   Myten om mödomshinnan

o   Risker kopplade till sexuella kontakter

§  Oönskad graviditet

§  Sjukdomar

§  Mental hälsa

·       Samhällets syn på sexualitet i form av lagar och bakgrunder till “farlig sexualitet”

o   Kvinnlig sexualitet och arvsrätt

o   Homosexualitet

·       Evolutionär bakgrund till normer och beteende kring sex

o   Livet på savannen

o   Vikten av grupp för överlevnad

o   Morfologiska skillnader mellan män och kvinnor

 

Det här arbetsområdet kommer att ha två examinerande moment: ni kommer att få göra skriftlig inlämningsuppgift om könssjukdomar och en muntlig uppgift i form av ett seminarium där vi behandlarfrågor kring normer och farlig sexualitet.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion om normer, rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa.
  Nak  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan redogöra utförligt och nyanserat, utifrån relevanta kunskaper om sexualitet och relationer, för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen. I samband med redogörelsen kan eleven utförligt och nyanserat diskutera konsekvenser såväl för individens sexuella hälsa som för folkhälsan och underbygga diskussionen med välgrundade och nyanserade argument.
  Nak  A
 • Eleven kan redogöra utförligt, utifrån relevanta kunskaper om sexualitet och relationer, för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen. I samband med redogörelsen kan eleven utförligt diskutera konsekvenser såväl för individens sexuella hälsa som för folkhälsan och underbygga diskussionen med välgrundade argument.
  Nak  C
 • Eleven kan redogöra översiktligt, utifrån relevanta kunskaper om sexualitet och relationer, för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen. I samband med redogörelsen kan eleven översiktligt diskutera konsekvenser såväl för individens sexuella hälsa som för folkhälsan.
  Nak  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: